Haugalandet – en ledende internasjonal energiregion

Med energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster skal Haugalandet bli en ledende internasjonal energiregion. Primærfokus i satsingen vil være grønn omstilling, nyskaping, industrietablering, verdiskaping og arbeidsplasser.  Vår regions konkurransefortrinn innen en grønnere og mer produktiv energiindustri er blant annet våre eksisterende energibærere, næringsareal, vår kompetanse, våre nettverk og allianser, regionens industrilokomotiver og leverandørindustri og -miljøer. Dette […]

Teknologipiloten på Karmøy – verdens grønneste metall og mange nyansettelser

Teknologipiloten ved Hydro Karmøy skal gi verdens mest klima- og energieffektive produksjon av aluminium. Ingen andre kan måle seg med kombinasjonen Hydro får til av rekordlavt energiforbruk, referansenivå på klima- og miljøavtrykk og samtidig høy produktivitet. Piloten, som vil være ferdigbygget siste kvartal 2017, vil føre til mellom 50 og 60 nyansettelser ved anlegget på Karmøy. […]

Kalender

Om Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler.
Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen.
Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

K.Tormod Karlsen
Administrerende direktør - leder organisasjonen og har spesielt ansvar for regionalt utviklingsarbeid
Inger Kallevik Håvik
Nestleder og har spesielt ansvar for lokalt næringsarbeid i kommunene og energi. Er primærkontakt for Haugesund.
Jannicke Kvarven
Mulighetsutvikler: Regionalt omdømmearbeid og rekruttering
Ronny Sætre
Mulighetsutvikler: Haugaland skole og arbeidsliv
Anette Sæther
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Tysvær. Reiseliv og stedsutvikling.
Vidar Vorraa
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Sveio og Utsira. Prosjektleder Byregion-prosjektet
Sturle J. Monstad
Prosjektleder - velferdsteknologi
Rita Leinan
Kontorkonsulent