Se bilder fra Agendakonferansen 2017

Følg siden vår på Facebook og få med deg bildene fra Agendakonferansen 2017:  Fotograf: Grethe Nygaard

Haugaland Vekst tar regi på framtiden

Direktør i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen trekker assosiasjoner til «butlerrollen» når han skal beskrive det interkommunale selskapets oppgave i Haugesundregionen.  Vår oppgave er å tilrettelegge for nærings- og regionalutvikling på tvers av kommunegrensene. Temaene vi jobber med er saker som berører hele regionen, og vi forsøker å være et lim og fasilitator om setter riktige aktører […]

Kalender

Om Haugaland Vekst

Regionens mulighetsutvikler.
Vi arbeider med kommunal og regional næringsutvikling – med fokus på muligheter som bidrar til verdiskaping for Haugesundregionen.
Haugaland Vekst er eid av 10 kommuner og Rogaland Fylkeskommune.

K.Tormod Karlsen
Administrerende direktør - leder organisasjonen og har spesielt ansvar for regionalt utviklingsarbeid
Inger Kallevik Håvik
Nestleder og har spesielt ansvar for lokalt næringsarbeid i kommunene. Er primærkontakt for Haugesund.
Jannicke Kvarven
Mulighetsutvikler: Regionalt omdømmearbeid og rekruttering
Ronny Sætre
Mulighetsutvikler: Haugaland skole og arbeidsliv
Anette Sæther
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Tysvær. Reiseliv og stedsutvikling. Repr. for regional prosjektansvarlig, Tysvær kommune, for Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC)
Vidar Vorraa
Mulighetsutvikler: Primærkontakt for Sveio og Utsira. Prosjektleder Byregion-prosjektet
Sturle J. Monstad
Prosjektleder - velferdsteknologi
Rita Leinan
Kontorkonsulent