Arkiv for Oktober, 2017

Invitasjon til informasjonsmøte om Brannsikkerhet for risikoutsatte grupper, fredag 3. november

Har du gode ideer eller kanskje allerede produkter eller tjenester som kan bidra til økt brannsikkerhet og dermed skape større trygghet for brukere, pårørende og ansatte som jobber med risikoutsatte grupper? (personer med nedsatt funksjonsevne, f.eks. eldre, rus, psykiatri, mm). Her er din mulighet til å nå en stor kundegruppe – kommunene på Haugalandet! Behovet […]

Skape Forum

Bli med på Skape:Forum De viktige første skrittene fra idé til realitet. Så mange formaliteter, så mye som skal læres på en gang. Hvordan bevare entusiasmen, viljen, motet og troen? Gjør entré på Haugalandets fremste forum for gründervirksomhet og nyskapning, og ta del i et nettverk av dyrekjøpte erfaringer og glødende skapervilje. Arrangementet er GRATIS, […]

Uka som skal løfte regionen

  Nyskapingsuka vil i månedsskiftet oktober/november ha fokus på innovasjon, endring og entreprenørskap for og i hele Haugesundregionen. – En kombinasjon av viktig faglig input og inspirasjon til å strekke seg enda litt lengre i hverdagen etterpå sier daglig leder i Fikse Næringsutvikling, Asbjørn Moe. – Med fall i oljeinntektene og med færre arbeidsplasser i […]