Arkiv for 2018

– Stjel som ravner, del som Jesus!

DIGITALISERINGSKONFERANSE: Sitatet tilhører Smartby-sjef i Stavanger, Gunnar Crawford, som var tydelig på at vi må dele av den gode kunnskapen og lære av feilene som andre har gjort før oss. – På den måten kan vi styrke evnen til å håndtere de store samfunnsendringene, sier han, og det kan du lese mer om lenger nede i […]

Derfor er Haugaland Vekst viktig for Haugalandet

Haugaland Vekst og hvordan vi er organisert er oppe til diskusjon. Helt betimelig og naturlig for et selskap som oss. Vi har fått flere eiere og større nedslagsfelt, ansvarsområdet vårt har økt og oppgaveporteføljen har vokst betraktelig. Det er i alles interesse at strukturen vår gjennomgås og at mandatet vårt tydeliggjøres. Leder i Haugesund Høyre, […]

Optimisme for E 134

Denne uken inviterte Haugaland Vekst sammen med næringsforeningen og E 134 Haukelivegen AS til et nytt møte om E 134 og tunnelene mellom Seljestad, Røldal og Vågslid. Felles positive holdninger fra alle aktørene tyder på godt og riktig samarbeid. Til møtet var aktører fra transportnæringen, Norges Lastebileierforbunds regionale avdelinger og NHO invitert. Vertskap var Haugaland […]

Samlet for status og fortgang om E134

Statens vegvesen har slått fast at «full utbygging av E134, inkludert arm til Bergen, kan gi en samfunnsøkonomisk nettonytte på 26 mrd. kroner» Hvorfor skal vi vente med en så god investering?     Torsdag 22.03 hadde Haugaland Vekst og E134 Haukeliveien AS samlet beslutningstakere på lokalt- og nasjonalt nivå til konferanse om E134. Målet var […]

Regionen skriker etter sykepleiere

Hvordan skal vi rekruttere de beste sykepleierne til regionen – og beholde dem? I media kan en lese side opp og side ned om sykepleiermangel – både lokalt og nasjonalt. Deltidsproblematikken, ubekvem arbeidstid og tunge løft trekkes fram som flere av årsakene til mangel på nok arbeidskraft, men saken er mer kompleks enn som så. […]

Start riktig – unngå feil

Tirsdag 13. mars arrangerer Haugaland Vekst seminaret «Rett fra starten» i samarbeid med Skatteverket Vest og Skape. Her ønskes gründere og nyetablerte bedrifter velkommen for å lære mer om skatter og avgifter for de som starter egen virksomhet i Norge. -Seminaret skal spre kunnskap og kompetanse slik at gründere og nyetablerte skal vite hvilke skatter […]

Hvordan skal bedrifter bruke sosiale medier?

I en jungel av kanaler og sosiale medier kan det være vanskelig å vite hvor man skal legge sitt fokus. Skal din virksomhet konsentrere seg om Facebook eller Instagram? Eller kanskje begge deler? Tirsdag 13. mars arrangerer Haugaland Vekst kurset «Sosiale medier for bedrifter». Her inviteres både etablerere og gründere som trenger en innføring i […]

Gevinster ved innføring av velferdsteknologi – 4. workshop i rekken fra Haugaland Vekst

Fredag 9. mars arrangeres den 4. workshopen i en rekke, som har tema «gevinstrealisering». PA Consulting som står for innholdet i dagen, lærer deltakerne teknikker som gjør det enklere å finne gevinstene som blir utløst ved innføring av velferdsteknologi.  Ved innspart tid til f.eks administrasjon, gjør denne teknologien at flere får et bedre velferdstilbud. Når […]

Besøk av EUs ambassadør til Norge

Over to tettpakkede dager i februar besøkte ambassadør Thierry Béchet Ryfylke og Haugalandet for å lære mer om norsk energiproduksjon og fremtidens næringer. Haugaland Vekst var vertskap for Ambassadørens delegasjon i Haugesund og gav orienteringer om både energiprogrammet NCEC, den maritime klyngen og næringslivet for øvrig, spesielt innen energiklyngen. Les mer her hvordan ambassadøren sammen […]

Nytt skritt i rett retning for E134 som hovedtrasé mellom øst og vest

På ettermiddagen torsdag 8. mars tikket det inn et regjeringsvedtak fra Samferdselsdepartementet om at E134 Gvammen-Vågsli skal i framtida gå i ny, innkorta trasé nord for nåverande E134. Det er spennende nyheter for alle som arbeider med å få E134 som hovedtrasé mellom øst og vest.  «I det videre arbeidet med planlegging og utvikling av E134 […]

Last inn eldre nyheter