Siste nyheter

Regionen skriker etter sykepleiere

Hvordan skal vi rekruttere de beste sykepleierne til regionen – og beholde dem? I media kan en lese side opp og side ned om sykepleiermangel – både lokalt og nasjonalt. Deltidsproblematikken, ubekvem arbeidstid og tunge løft trekkes fram som flere av årsakene til mangel på nok arbeidskraft, men saken er mer kompleks enn som så. […]

Start riktig – unngå feil

Tirsdag 13. mars arrangerer Haugaland Vekst seminaret «Rett fra starten» i samarbeid med Skatteverket Vest og Skape. Her ønskes gründere og nyetablerte bedrifter velkommen for å lære mer om skatter og avgifter for de som starter egen virksomhet i Norge. -Seminaret skal spre kunnskap og kompetanse slik at gründere og nyetablerte skal vite hvilke skatter […]

Hvordan skal bedrifter bruke sosiale medier?

I en jungel av kanaler og sosiale medier kan det være vanskelig å vite hvor man skal legge sitt fokus. Skal din virksomhet konsentrere seg om Facebook eller Instagram? Eller kanskje begge deler? Tirsdag 13. mars arrangerer Haugaland Vekst kurset «Sosiale medier for bedrifter». Her inviteres både etablerere og gründere som trenger en innføring i […]

Gevinster ved innføring av velferdsteknologi – 4. workshop i rekken fra Haugaland Vekst

Fredag 9. mars arrangeres den 4. workshopen i en rekke, som har tema «gevinstrealisering». PA Consulting som står for innholdet i dagen, lærer deltakerne teknikker som gjør det enklere å finne gevinstene som blir utløst ved innføring av velferdsteknologi.  Ved innspart tid til f.eks administrasjon, gjør denne teknologien at flere får et bedre velferdstilbud. Når […]

Besøk av EUs ambassadør til Norge

Over to tettpakkede dager i februar besøkte ambassadør Thierry Béchet Ryfylke og Haugalandet for å lære mer om norsk energiproduksjon og fremtidens næringer. Haugaland Vekst var vertskap for Ambassadørens delegasjon i Haugesund og gav orienteringer om både energiprogrammet NCEC, den maritime klyngen og næringslivet for øvrig, spesielt innen energiklyngen. Les mer her hvordan ambassadøren sammen […]

Nytt skritt i rett retning for E134 som hovedtrasé mellom øst og vest

På ettermiddagen torsdag 8. mars tikket det inn et regjeringsvedtak fra Samferdselsdepartementet om at E134 Gvammen-Vågsli skal i framtida gå i ny, innkorta trasé nord for nåverande E134. Det er spennende nyheter for alle som arbeider med å få E134 som hovedtrasé mellom øst og vest.  «I det videre arbeidet med planlegging og utvikling av E134 […]

– Nå er vi sikrere på valget vårt

Denne uken gikk årets Yrkesmesse av stabelen i Sysco Arena i Tysvær. Her samlet over 60 bedrifter seg for å gi regionens 10. klassinger gode råd og en smakebit på hvilke bedrifter og muligheter som finnes i vår region. – Årets Yrkesmesse var svært vellykket, og nærmere 4.000 personer var innom. I tillegg til bedriftene, […]

Jaktet det digge livet

En inspirasjonsdag i digitaliseringens ånd lokket godt over 200 mennesker til Bokn Arena mandag 8. januar. Og det store trekkplasteret, Knut Lystad, tok forsamlingen med storm. Målet for kvelden var at flere skulle la seg inspirere og bli motivert til å bli tryggere brukere i den digitale verden. Derfor inviterte Bokn kommune seniorer, voksne midt i […]

Dette skal Haugaland Vekst jobbe med i 2018

Alle eierkommunene i Haugaland Vekst har enstemmig vedtatt å arbeide med følgende satsingsområder for å øke attraktiviteten av Haugesundregionen. På tampen av 2017 ble også en konkret tiltaksplan vedtatt.  Les hvilke saker vi skal jobbe med i 2018 her!

Norwegian Clean Energy Cluster

Tysvær kommune og Haugaland Vekst er initiativtaker bak energiprogrammet NCEC, et program som skal synliggjøre Haugalandet som en energiklynge med potensial for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Målet er at energikrevende bedrifter skal se de spennende etableringsmulighetene som Haugalandet og Sunnhordland kan tilby ved å utnytte såkalte ”sidestrømmer” fra de store industribedriftene i regionen. Mye […]

Last inn eldre nyheter