Hva har skjedd siden sist?

Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland oppsummerer hva som har skjedd siden siste Agendakonferanse. Temaet i fjor var «En region – ett ansikt», og – i likhet med i år – var samhandling og attraktivitet viktige stikkord. Hva er status? Hvor attraktive er vi og hva kan vi gjøre for å styrke attraktiviteten av regionen vår? 

Blant temaene Chesak tar opp var «Rogaland som matfylke», og mulighetene matindustrien representerer for nåtiden og framtiden. Et samlet matmiljø i Rogaland har brukt våren og sommeren på å etablere et regionalt matmanifest for Rogaland. Manifestet er laget for å utvikle og bevare matkultur fra Rogaland.

Gjennom matmanifestet skal bidragsytere arbeide for å løfte vi fram og bekrefte verdien av lokal matproduksjon, norske råvarer og ikke minst matkultur, sier Chesak.

Ordfører Arne Christian Mohn ble invitert opp på scenen for å undertegne manifestet på vegne av hele Haugesundregionen.

Lærlingekrise
Chesak trekker også fram lærlingkrise i Rogaland som en av årets aller største utfordringer, og muligens den problemstillingen som vil kunne få mest dramatisk effekt på framtiden vår.

I fjor var et fælt år for ungdommene vår. Det var umulig å skaffe seg lærlingplass, og vi opplevde at bedriftene strevde med å gi arbeid til de som de allerede hadde inne.

Chesak presiserer at det ikke handler om vilje hos bedriftene, men at når ordrebøkene er tomme, blir lærlingekrise en direkte konsekvens.

Overgangen mellom læring og arbeidsliv er veldig sårbar og vi ser at det er her ungdommen faller fra. Derfor er det så viktig å ta vare på de i denne overgangen. Heldigvis ser vi store lyspunkter allerede i år og Rogaland er tilbake som det fylket i landet som er best på å ta imot lærlinger. Likevel er det fortsatt for mange som ikke får kontrakt, sier Chesak.

Konsekvensene av at det ikke utdannes nok fagarbeidere vil være fatale, advarer hun.

I årene som kommer vil vi trenge mange tusen flere fagarbeidere. Dette må vi ta høyde for når budsjetter til denne delen av skoleløpet utformes. Dersom vi ikke legger til rette for at disse ungdommene får ta fagbrever sitt, vil regionen vår stå uten de hendene og hodene vi trenger for å fylle de aktuelle jobbene i årene som kommer, sier Chesak.