Kan industriavfall gi grønne arbeidsplasser?

Ja!, svarer Tysværordfører og prosjektansvarlig i NCEC, Sigmund Lier.

Da vi i kommunen startet dette hadde vi en visjon, en gal drøm. Vi ville bygge, skape og vi ville gjøre det umulige mulig. Kan indistriavfall gi grønne arbeidsplasser? Kan klimagasser også det? Det mener vi, sier Lier.

Programmet har fått navnet Norwegian Clean Energy Cluster (NCEC). Tysvær kommune og Haugaland Vekst er initiativtaker bak energiprogrammet NCEC, et program som skal synliggjøre Haugalandet som en energiklynge med potensial for å skape nye, grønne arbeidsplasser. Målet er at energikrevende bedrifter skal se de spennende etableringsmulighetene som Haugalandet og Sunnhordland kan tilby ved å utnytte såkalte ”sidestrømmer” fra de store industribedriftene i regionen. Mye energi går ut i lufta og volumet er så stort at det burde være interessant for mange.

– En forutsetning for å komme i mål med dette er at vi må gjøre det sammen. NCEC er allerede et fellesskapsprosjekt som næringslivsledere og politikere står bak, og vi arbeider for å samle kommunene om dette til en felles satsning, sier Lier.

Utgangspunktet for prosjektet er FNs bærekraftmål og Lier minner om at vi er like forpliktet på Haugalandet, som i resten av verden.

– Regionens ressursgrunnlag er et godt sted å starte. Her har norsk prosessindustri lang historie, og utgangspunktet for programmet er at det foreligger et stort potensial for det som i dag anses som uønskede energiutslipp. Denne energien må fanges og gjenbrukes, både i industrien og i samfunnet for øvrig, sier Lier.

Avslutningsvis frir Lier til publikum og ber dem ta kontakt dersom de ønsker å bidra.

– Du ringer, vi springer, ta kontakt!