Nye maritime muligheter med digitalisering

Ada Jacobsen fra NCL viser hvordan det maritime logistikkselskapet har omfavnet digitalisering og de forretningsmulighetene som følger med.

Tradisjonelt ser vi på muligheter for hvordan vi kan utvide geografi og frekvens slik at det blir mer attraktivt for industri og næringsliv å bruke oss. Hvis vi kopler på digitalisering i dette får vi helt andre data å forholde oss til og dette representerer et hav av muligheter, sier Jakobsen.

Kunstig intelligens 
Jakobsen forteller hvordan flere selskaper i bransjen har opprettet såkalte digitale tvillinger som muliggjør ytterligere simulering via datamodellering, for raskere testing av egne løsninger. Vi må utfordre gitte sannheter og tilpasse oss verden rundt oss.

Og hva så med kunstig intelligens?

Kunstig intelligens har blitt sammenlignet med elektrisitet i potensial for innvirkning og omfang for samfunnet.

En viktig forskjell er at dagens datakraft, skyløsninger og eksisterende infrastruktur gjør at utrullingen av kunstig intelligens vil skje mye raskere enn utrullingen av elektrisitet, sier Jakobsen.

For egen virksomhet trekker hun fram kundeserviceleddet som et sted hvor kunstig intelligens kan skape helt nye muligheter.

Vi må være obs på at ved inntog av kunstig intelligens vil tålmodigheten vår gå ytterligere ned. Maritim næring må bli som kraftbransjen, ting skal bare skje uten venting, sier Jakobsen.

Jakobsen utfordrer alle i publikum til å sette seg inn i hvordan digitalisering kan anvendes for å revolusjonere egen bransje.

Er vi fremoverlent til å lede inn i denne framtiden? Har vi store nok ambisjoner? Har vi god nok fantasi?