Nyskapingsuka

Nyskapingsuka 30. oktober – 3. november 2017 

Mange av våre samarbeidspartnere var møtt fram for presentasjon av Nyskapingsuka på Grunderloftet for media torsdag 14. september.

Nyskapingsuka er en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i Haugesundregionen. En ny arena og møteplass for entreprenører, investorer og etablert næringsliv, hvor en kan utveksle kunnskap, dele nyskapende ideer og knytte nye kontakter.

Initiativet til uka er tatt av Haugaland Vekst og arrangeres i tett samarbeid med en rekke aktører som har til felles å jobbe for vekst og nyskaping i vår region. De fleste av disse vil ha egne arrangementer i løpet av uka, andre samarbeider om arrangementer og noen stiller som sponsorer.

Målet på sikt er at Nyskapingsuka blir et årlig felles løft og mobilisering for nyskaping, endring og innovasjon i hele regionen, fra Sauda og Suldal i øst, Utsira i vest, Sveio i nord og Karmøy i sør.

Uka ble lansert i dag, 14. september, med media og de fleste av arrangørene til stede. Fortsatt arbeides det med flere arrangementer fra mange hold. Disse vil bli lagt ut på hjemmesiden etter hvert som de er klare.

-Vi har tror på en spennende uke med nyskaping i fokus. På sikt har vi tro på at uka kan bidra til at vår region blir blant de fremste innen omstilling, endring, gründerskap og dermed nyskaping, sier Inger Kallevik Haavik, nestleder i Haugaland Vekst og primus motor for initiativet.

Mer om nyskapingsuka: https://nyskapingsuka.no/