Regionråd

Haugaland Vekst regionråd har siden 2014 bestått av alle eierkommunene i Haugaland Vekst IKS som teller 10 kommuner samt Rogaland fylkeskommune. Regionrådet er en felles arena for samhandling, erfaringsutveksling og prosjektutvikling på saksområder som er viktig for hele regionen. Haugaland Vekst ved administrasjonen er sekretariat for regionrådet og kontaktperson er adm.dir.  K. Tormod Karlsen. karlsen@h-vekst.no

2017

Regionråd
Regionråd dokumenter

2016

Protokoll

2015

Protokoll

2014

Protokoll
Vis alle