Velferdsteknologi

«Målet mevelferdsteknologiens-abcd velferdsteknologi er å skape en tryggere og enklere hverdag både for bruker,
pårørende og omsorgspersonell.»

Velferdsteknologi er en fellesbetegnelse på tekniske installasjoner og løsninger som kan
bedre den enkeltes evne til å klare seg selv i egen bolig, og bidra til å sikre livskvalitet og
verdighet for brukeren.

I dette arbeidet trenger vi et bredt samarbeid og regionens 10 kommuner jobber sammen
for å forme morgendagens omsorg.

Les mer om prosjektet i lenken under:
160411-haugalandet-velferdsteknologi-prosjektplan-med-hovedaktiviteter-g

 

Sammen med fagnettverket for velferdsteknologi i Helse Fonna, Høgskulen på Vestlandet arrangerte prosjektet konferansen «Morgendagens omsorg for morgendagens behov» i Haugesund, 22 mars.

https://www.hvl.no/kalender/morgendagens-omsorg-for-morgendagens-behov/