– Vi har vunnet tilbake konkurransekraften vår

Mads Andersen, konsernsjef i Aibel, forteller hvordan selskapet arbeider med sin kjernekompetanse for å sikre at de fortsatt vil være en relevant aktør i mange tiår fremover.

– Aibel sin kjernekompetanse kan oppsummeres i ingeniør- og prosjektkompetansen vår, og i den kompetansen operatørene våre besitter.  For sistnevnte vil jeg påstå at vi opererer i verdensklasse, med operatører som både kan bygge, sammenstille og vedlikeholde komplekse prosjekter, enten de er offshore eller på verft, sier Andersen.

Andersen viser til Johan Sverdrup som ferskt eksempel på hva norsk leverandørindustri og Aibel, sammen med oljeselskapene, kan skape. En kompakt, fullautomatisert boreplattform på 146 meter og 22.000 tonn. Mellomdekket er bygget i Haugesund og er blant kontraktene Aibel har vunnet som har fått svært positive ringvirkninger for hele regionen.

– Sverdrupprosjektet ville ikke vært det samme uten det mangfoldet vi har av underleverandører, og det er viktig å ta med seg den betydningen disse store prosjektene har av ringvirkninger både nasjonalt og lokalt. Den innflytelsen vi har på lokalmiljøet vårt tar vi veldig alvorlig, og vi bruker av prinsipp lokalt næringsliv når vi kjøpet tjenester til vår virksomhet, sier Andersen.

Oljenedtur
Aibel ble rammet hardt da oljekrisen startet i 2014. Allerede i september, knappe tre måneder etter at prisfallet var et faktum, måtte selskapet la 250 ansatte gå. Siden har det blitt flere, og totalt har hele 1300 ansatte mistet jobben i Aibel.

– Fallet i oljeprisen har bydd på enormt krevende kapasitetstilpasninger for Aibel og det har betydd at vi har måttet la dyktige medarbeidere forlate virksomheten. I tillegg har det blitt igangsatt massive forbedringstiltak over hele linja, både internt i virksomheter, men også kollektivt i industrien mellom oljeselskap og leverandørselskap, og leverandørindustrien seg i mellom, sier Andersen.

Disse forbedringstiltakene har sikret fortsatt norsk konkurransekraft, mener han.

– Standardisering, industrialisering, digitalisering og forenkling av løsninger, er nøkkelord. Dette har gitt betydelig produktivitetsøkning og en betydelig kostnadsreduksjon. På noen prosjekter har kostnadene vært nærmest halvert. Vi ser også at oljeselskapene varsler lavere nivå for hva de trenger av oljepris for at prosjektene skal bli lønnsomme, sier Andersen.

– Vår konkurransekraft har blitt betydelig forbedret de siste årene, og om vi da har lyktes å bli konkurransedyktige nok, det får vi kanskje svar på de neste månedene og ut i 2018.

I løpet av 2018 vil betydelige feltutbygginger besluttes og iverksettes på norsk sektor, blant annet Snorre Expansion Project, Castberg og Johan Sverdrup fase 2. Hver av disse med anslått investeringsverdi på titalls milliarder kroner. I tillegg skal en rekke forbedringer av eksisterende oljefelt og infrastruktur gjennomføres.

– Dersom vi har lyktes med våre forbedringer, kan dette gi ettertraktet ordreinngang for hele leverandørindustrien, og for Aibel. Det er spennende tider framover, sier han.

Ikke kompromisset med lærlinger
Selv om Aibel har vært gjennom beinharde runder med kostnadskutt, finnes det områder hvor selskapet ikke har kompromisset. Blant disse nevner Andersen HMS, miljøfokus og lærlinger.

–  Lærlingprogrammet vårt er et vesentlig element i vår kompetansestrategi. De siste årene, uavhengig av nedbemanningen, har vi tatt inn mellom 30 til 50 lærlinger årlig. Og de aller fleste av disse holder så høyt faglig nivå og er så motiverte, at så mange som 90 prosent av dem blir ansatt.

Andersen er overbevist om at lærlingene har en lang og fruktbar karriere basert på kompetansen de tilegner seg i oljebransjen.

– Når vi i Aibel fortsetter å investere i automatisering, i lærlinger og i kompetanse, så er det fordi vi er overbevist om at oljeindustrien kommer til å forbli den aller viktigste næringen i Norge i mange år fremover. For å lykkes må forbedringsarbeidet fortsette. Vi må fortsette å utvikle teknologi og kompetanse. Oljeindustrien i Nordsjøen har vært et laboratorium for norsk industri, til å utvikle svært avanserte teknologier innenfor viktige nisjer, subsea, software, seismikk og boreutstyr for å nevne noen. Her er norsk industri verdensledende.

– Jeg er overbevist om at kjernekompetansen til norsk oljeindustri vil være etterspurt i lang tid framover, men det vil også være anvendelig innen andre industrier, eksempelvis i havvind prosjekter hvor vi har bidratt allerede. Denne utviklingen vil skje gradvis, slik norsk skipskompetanse og maritim næring gjennom mange år har blitt omstilt til en vellykket offshorenæring. Det er heller ikke sikkert at vi ser alle mulighetene i dag, men med grunnkompetanse innenfor ingeniørfag og prosjektering, kombinert med dyktige operatører, så dukker mulighetene opp, sier Andersen.

I dag sysselsetter Aibel i underkant av 4000 mennesker og anses som en pioner blant leverandører til olje- og gassindustrien.