Norwegian Offshore Wind Cluster ser sammen med METCentre og Norwegian Research Center (NORCE) et behov for å kunne overvåke bølgeaktiviteten og få nøyaktige og detaljerte bølgedata i sanntid for havområdet ved METCentre og tilgrenset område ved å utvikle et bølgelaboratorium.

I den forbindelse arrangerer Norwegian Offshore Wind Cluster og VRI Rogaland et nettverksmøte den 08 mars 2022.

For mer informasjon og påmelding:

METCentre wants to establish a wave observatory (offshore-wind.no)