Ønsker grønne datasentre til regionen

Da Statnett skulle legge kraftkabler til England og Tyskland, våknet tanken om å legge datafiberkabel parallelt. I dag handler prosjektet om nye næringsveier, arbeidsplasser, vekst og løsningen på fremtidig kraftoverskudd i regionen.

Datalagring og dataprosessering er en ny kraftintensiv industri som er i sterk vekst på verdensbasis. I Ryfylke er det arbeidet over lengre tid med å tilrettelegge for etablering av denne typen industri til regionen. Behovet for sentral datalagring og prosessering øker raskt i omfang og utbredelse, og kraftselskap melder om et overskudd av kraft i kommende år.

– Vårt område har gode vilkår for denne type industri, særlig fordi vi har god strømtilgang. Vi vet at kraftbransjen vil være positiv til vekst i kraftkrevende industri og vårt mål er å drive fram en grønn kraftetterspørsel som vil være vinn vinn for alle parter, sier prosjektleder i Ryfylke IKS Espen Thompson.

Suksesshistorie i Sverige
I 2013 åpnet Facebook sitt datasenter i Sverige, i Luleå helt nord i Østersjøen. Fullt utbygd blir anlegget på romslige 84.000 kvadratmeter. Blant beslutningsargumentene for lokasjon fra Facebook var tilgang på teknisk kompetanse, kjappe fiberlinjer til Europa, billig vannkraft og et generelt kjølig klima som er gunstig for nedkjøling av serverparken.

– Vi vet hva dette kan bety for vår region og attraktiviteten av oss for aktører som trenger dette. Ved å se til Irland, Sverige og Finland, ser man eksempler på hvor stort dette kan bli. Ringvirkningene av dette kan bety enorme muligheter for regionen. Og vi har mange av de samme kvalitetene som ble avgjørende i Luleå, men vi trenger politisk vilje til å tilrettelegge for infrastrukturen.

Gode muligheter i regionen 
Haugaland Vekst har satt av ressurser til å arbeide sammen med Ryfylke om denne saken. Også Haugaland Næringspark har vært pekt ut som aktuell lokasjon. Direktør Gunnar Stakkestad ser klare fordeler av en etablering i vår region.

– Store «grønne datasentre» slik det er beskrevet i mediene, vil kunne bringe store internasjonale aktører til vår region, men også til andre deler av landet. Norge og Norden er spesielt egnet for denne type virksomhet, ettersom vi har naturgitte fordeler med lave temperaturer gjennom hele året, vi har også den billigste elkraften til denne typen virksomhet, samt at vi regnes som et svært stabilt land med god arbeidsmoral, sier Stakkestad.

Han kan tenke seg mange attraktive aktører som kunne vært aktuelle.

– Google, Facebook, Bankvesen, Forsvarsrelaterte aktører, luftfart, forskning  og andre store internasjonale aktører vil være aktuelle. I hovedsak snakker vi om å sikre behovet for å håndtere store mengder digitale data i stor fart og med optimal sikkerhet. For å lykkes må myndighetene i Norge være med og på banen for å tilby disse mulighetene ut i verden, sier Stakkestad.