Arkiv for Mai, 2015

Prioritering av nytt fengsel på Haugalandet

Det er gledelig å se utviklingen i denne viktige saken for regionen, ved nå at det er oppnådd et flertall på Stortinget for en prioritering av nytt fengsel på Haugalandet. Regionen og Stortingspolitikerne har jobbet godt sammen for å få et gjennombrudd i denne viktig saken.  Haugaland Vekst vil gjennom regionrådet drøfte videre prosesser i […]

Kick off – for lokalmatprodusenter og interesserte!

I vinter har det vært gjennomført et forprosjekt for å undersøke grunnlaget for etablering av et nettverk for lokalmatprodusenter i regionen. Prosjektgruppen ser store samarbeidsmuligheter, og inviterer alle som kan ha interesse til å være med på et Kick Off møte på  dette møtet! Dato: Tirsdag 2. juni Tid: kl. 19.00 Sted: Lothes Mat og […]

Regionråd møte

Innkalling og sakspapirer til regionråd møter publiseres ca. en uke i forkant av møtet. For mer info om sted og tidspunkt, se møteplan: Haugaland Vekst regionråd – Møteplan 2015  

Internasjonal datafiber konferanse

Torsdag 18. juni 2015, kl. 0930 – 1430 Ryfylke Fjordhotell, Sand i Suldal Om Noreg bestemmer seg for å leggja datafiber i den planlagde Englandskabelen, opnar det for ei ny, grøn, framtidsretta industrisatsing i regionen. Konferansen vil belysa behov og potensiale – og korleis styresmakter og regionale aktørar ser for seg ei framtidig satsing på […]

Velferdsteknologi

Haugaland Vekst ønsker å bidra til en bærekraftig og proaktiv utvikling av Haugesundregionen. Blant de aller største felles utfordringene eierkommunene ser i årene fremover, er behovet for ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren. Eldrebølgen kommer, og vi vet at antallet varme hender ikke vil strekke til. Utfordringen er nasjonal, og en delløsning […]

Økt livskvalitet med velferdsteknologi

Innovasjon og omsorg er to begreper som samlet representerer en helt ny retning i omsorgssektoren. Leif Inge Yrke i Haugaland Kraft ser uante muligheter for fremtiden på Haugalandet.   – Såkalt velferdsteknologi kan gi en rekke innbyggere i regionen økt livskvalitet gjennom verktøy for trygghet, medisinering, utredning og sosiale aktiviteter, for å nevne noe. Målgruppene […]

Samspill mellom by og omland

Samspill mellom by og omland – setter spørsmålstegn ved byenes rolle som «motor» for omlandet Menon Business Economics har på oppdrag av Kommunal og Moderniseringsdepartementet (KMD) gjennomført utredningen. Les rapporten her: 150505 Samspill mellom by og omland Menon Bakgrunnen for utredningen er at departementet ønsker mer kunnskap om byenes rolle for økonomisk vekst for omlandet. […]

Den 25. timen-arrangement i Oslo

Å miste tidsbegrepet er ikke et tap, sier hovedpersonen i Haugaland Veksts nye kampanjefilm for Haugesundregionen. Torsdag 23. april reiste regionens næringsliv til Oslo for å vise hva Haugesundregionen kan by på.     25 av regionens bedrifter ble med da Haugaland Vekst arrangerte nettverksarrangementet ”Haugesundregionen i Oslo”, torsdag 23. april. Besøkende fikk et innblikk […]