Arkiv for November, 2015

Hedre de som tør!

Christer Asplund er en av de i verden som vet mest om hva som gjør et sted attraktivt. I forkant av årets Agendakonferanse hadde han fått i oppdrag å se nærmere på Haugesundregionen. Med Bruce Springsteens «My hometown» over høytalleranlegget, satte han stemningen for sitt innlegg «Tanker fra innsiden og utsiden av boksen.» Haugesundregionen – vårt hjemsted. […]

Nytt politisk landskap – I takt eller utakt?

Etter høstens lokalvalg har vi sett en nærmest total endring i det politiske landskapet i regionen vår. Samtlige av de nye ordførerne var på plass under Agendakonferansen, og Siri Lill Mannes ledet utspørring av hver enkelt. Hvilke regionale saker mener de er de viktigste? Hva er de opptatt av? Under er et utdrag fra Mannes raske […]

Én region – ett ansikt, eller flere?

Ansvarlig redaktør i Haugesunds avis, Einar Tho, oppsummerte hva som har vært de største regionale sakene i året som har gått, og hvorvidt disse har virket samlende eller splittende på regionens fellesskapsfølelse. – Kanskje vi skal bruke litt mindre krefter på å gå i takt når vi egentlig ikke vil det, åpnet Tho med og […]

Agendakonferansen 2015

For andre året på rad, arrangerte Haugaland Vekst Agendakonferansen for regionens ledere og beslutningstakere. Målet med konferansen er å skape en arena hvor hele regionen er utgangspunkt for en strategisk utviklingsdiskusjon, ikke bare hver enkelt kommune for seg. Over tid er målet å styrke tillitt, kunnskap og strategisk samhandling på tvers av kommunegrensene. 140 politikere, offentlige ledere og […]

Byregionprogrammet – Haugesundregionen inn i framtiden

For å sikre oss at Haugesundregionen utvikler seg i en fortsatt attraktiv retning, er det viktig at vi har gode planer for framtiden. I Byregionprogrammet for Haugesundregionen arbeider vi for en felles strategi, felles mål og felles tiltak til det beste for hele Haugesundregionen under ett. Haugaland Vekst-kommunene kom i 2014 med i det nasjonale […]

Regionen under lupen på Agendakonferansen

Totalt finnes mer enn 1000 kommuner i Norden som alle konkurrerer om investeringer, mennesker og turister. Kommunemarkedet er det hardeste konkurransemarked i verden, mener seniorkonsulent Christer Asplund. Torsdag står han på scenen under årets Agendakonferanse, og med seg har han en analyse av Haugesundregionen.  Torsdag 26. november blåser Haugaland Vekst av arrangementet Agendakonferansen. Agendakonferansen er […]

Agendakonferansen 2015 program

Bare én uke igjen

Torsdag 26. november blåses Agendakonferansen av for andre gang. Siri Lill Mannes er konferansier for årets program som har fått temaet: ”En attraktiv og konkurransedyktig region – hva skal til?”  Haugaland Vekst er initiativtaker og arrangør for Agendakonferansen. På deltakerlisten har de hentet inn et bredt utvalg av regionens politikere og beslutningstakere, og målet er […]

Full trøkk på omdømmearbeidet

Rekrutterings- og omdømmearbeidet ”Haugesundregionen” gir full gass og øker den planlagte utenbysaktiviteten i 2016. – Det er nettopp i nedgangstider vi må være ekstra synlige, sier leder for arbeidet Jannicke Kvarven. Det er styringsgruppen for rekrutterings- og omdømmearbeidet som har tatt beslutningen om å øke antallet utenbysarrangementer neste år. Det betyr at leder for arbeidet […]

Er du vår neste jobbcoach?

Gi elever innblikk i hva ditt yrke innebærer, hva arbeidsdagen din går ut på og hva som skal til for å bli kvalifisert. Haugaland Vekst, via Haugaland Skole- og arbeidsliv, er stolte av å lansere konseptet Jobbcoach.  Hva er en Jobbcoach? Som jobbcoach kan du bli kontaktet av skolene for et skolebesøk som tar rundt […]

Her er det nye regionrådet

Et flunkende nytt regionråd er på plass etter det politiske skiftet i regionen vår i høst. Noen er de samme, andre er med for første gang. Vi markerer det nye politiske landskapet under Agendakonferansen 26. november, og ser fram til fire nye, spennende år med regionalpolitikk på tvers av våre 10 eierkommuner. Regionrådspolitikerne har allerede møttes hos […]

Last inn eldre nyheter