Arkiv for Januar, 2016

Utredningen av flyplassen er i gang

Haugaland Vekst har i dag deltatt i det første referansegruppemøtet for utredningen av alternative driftsmodeller for Haugesund Lufthavn, Karmøy.  Det er Samferdselsdepartementet som har bestilt utredningen og Haugaland Vekst deltar i referansegruppen sammen med ledelsen i Avinor. Det svenske konsulentselskapet Pontarius AB har fått oppdraget som utreder. – Det var et positivt møte i dag, og […]

Oppdaterte om flyplassaken på Solamøte idag

Haugesund Lufthavn Karmøy – En suksess historie Som leder av flyplassutvalget og regionråd og som ordfører i vertskommunen Karmøy, presenterte Jarle Nilsen en oppdatering om status med flyplass-saken på dag to av Solamøte. Nilsen dro fram at Haugesund Lufthavn på Karmøy har blitt en suksesshistorie under den nåværende avtale som har vært i drift siden […]

Yrkesmessen 19. og 20. januar 2016

Ronny Sætre fra Haugaland Vekst er nå inne i de siste forberedelsene til årets Yrkesmesse. Også i år avholdes messen i Sysco Arena og nærmere 2000 elever på Haugalandet får mulighet til å møte rundt 70 utstillerbedrifter fra regionen.   -Yrkesmessen i Sysco Arena er årets viktigste møte mellom elever og bedrifter. Et delmål for oss […]