Arkiv for April, 2016

Haugesund mot Smartkommune

Regionen står overfor et digitalt skifte. I alle kommunene blir stadig flere rutiner digitalisert og mer brukervennlige. I Haugesund kommune arbeides det mot begrepet Smartkommune, etter modell fra Stavanger. – Tanken bak programmet Smartkommune handler den om å ta i bruk digitale løsninger på en slik måte at vi kan betjene innbyggerne våre mer effektivt, […]

1500 niendeklassinger på besøk

Rundt 1500 niendeklassinger fra hele regionen har nå vært på besøk på en videregående skole. To onsdager har de vært innom et utdanningsprogram og fått mer kjennskap til hva en lærer og gjør på de ulike linjene. Det er totalt 13 utdanningsprogram en kan velge blant.      Alle elever i vår region får tilbud om […]

Nasjonalpolitiske fraksjoner på besøk

Flere viktige saker for vår region ble diskutert med viktige nasjonale politikere i løpet av uken som gikk da to nasjonalpolitiske fraksjoner besøkte Haugaland Vekst. Transportpolitikk De transportpolitiske prestisjesakene som omhandler flyplassen og E134, var i ilden mandag 18. april. Det var Fremskrittspartiets transportfraksjon som besøkte Haugalandet, og seniorrådgiver i Haugaland Vekst, Caroline Stensland, betegner møtet […]

Nedstrand 2020 handler om mer enn bare Nedstrand

Pilotprosjektet for bygdeutviklingen i Nedstrand nærmer seg slutten. Sentraliseringstrenden er heftig debattert på alle organisatoriske nivåer i Norge. Forhold i hovedstaden har høyere prioritet enn forhold i de andre store byene, som igjen prioriteres over de små byene, som på sin side får en større del av kaka enn tettstedene og så videre. Helt nederst […]

Bedre kjennskap gir bedre kunnskap

– I et langsiktig perspektiv er det viktig at vi i samlet tropp kan vise hva regionen vår har å tilby. Det er dette regionalt omdømmearbeid handler om, og som de mest engasjerte bedriftene i regionen samarbeider for, sier Jannicke Kvarven, leder for Haugesundregionens omdømmerabeid. Bedre kjennskap til hverandre var i går bakteppet for et […]

Workshop om velferdsteknologi

Fredag 8. april samlet representanter fra lokale kommuner, bedrifter og utvalg seg i Uni-Ks lokaler for å diskutere teknologiens rolle i fremtidens omsorgstjenester på Haugalandet.  – Morgendagens omsorg trenger ikke å organiseres på samme måte som i dag. Tjenestene kan gjøres bedre hvis vi lærer av hverandre, bruker nye løsninger og tenker bredere enn vi er vant […]

Nedstrandsferja trues med «styrt avvikling».

  Tysvær-ordføreren er skuffet over fylkesrådmannens utredning av nye rutetabeller i Midtsambandet.   Mens mange venter på å slippe ferjetrafikk over Boknafjorden og Bjørnefjorden når Rogfast og Hordfast står klare, kjemper Tysvær og Suldal innbitt for å beholde et annet ferjesamband; Midtsambandet som blant annet har anløp i Nedstrand. I forrige uke var fylkesordfører Solveig […]

«Gi litt f*** og drit i kritikk»

Arrangementet «Kvinner i senrum» ble i går avsluttet med ærlige innlegg fra lokale og sentrale, kvinnelige næringslivsledere. – 50 prosent av oss menneskene er kvinner, derfor vil jeg også gjerne høre dem. Slik åpnet initiativtaker til «Kvinner i sentrum», ordfører Arne-Christian Mohn, arrangementets andre del i bystyresalen i Haugesund rådhus torsdag kveld, hvor temaet var Kvinner […]

Flyplassutvalget drøfter utredningen

Fredag 1. april, var Haugaland Vekst i Oslo for et siste referansegruppemøte med Samferdselsdepartementet vedrørende aktuelle driftsmodeller og veien videre for Haugesund lufthavn, Karmøy. I møtet fikk vi presentert et foreløpig rapportutkast som nå skal vurderes internt og gis innspill på fra Samferdselsdepartementet, Avinor og Haugaland Vekst, før den endelig rapporten offentliggjøres av Samferdselsdepartementet i […]