Arkiv for Mai, 2016

Spennende samarbeid på tvers av fylkesgrensene

26. og 27. mai inviterte Haugaland Vekst/Haugaland skole-arbeidsliv i samarbeid med Hordaland fylkeskommune lærere som har faget Utdanningsvalg til kurs. Nærmere 30 lærere fikk en solid innføring i hvordan en kan undervise i faget og få til elevmedvirkning på en god måte slik at faget blir relevant for elever. Kursholder Reinhardt Røyset ved Holen skole […]

Kjekt og nyttig med JOBB-dagene

Hvert halvår skal rundt 1500 elever fra Haugesundregionen ut på besøk i bedrift tre dager. For å få dette til er vi avhengig av godt samarbeid med flest mulig bedrifter, både private og offentlige, samt opplæringskontor og høgskole. Det er ønskelig å gi elevene et tilbud med et bredest mulig spekter av yrker å velge blant, […]

Studietur for morgendagens omsorg

Denne uken var en gruppe fra Velferdsteknologi prosjektet på studietur til Bergen. 23 med bakgrunn fra helse, IT, brukerperspektiv, opplæring og ledelse fikk innblikk i morgendagens omsorg fra kompetente fagmiljø for bedre å styrke vår satsningen på Haugalandet. Programmet besto av Omsorgsteknologikonferansen, omvisning på omsorgsteknologilaboratoriet ved Høgskolen i Bergen og foredrag fra kommuner i regionen. Stor kommune som […]

Velferdsteknologi, en mulighetsarena 

Fredag 20. mai inviterte Haugaland Vekst både lokalt næringsliv og offentlige aktører til en konstruktiv menings- og erfaringsutveksling rundt temaet velferdsteknologi. De ti eierkommunene i Haugaland Vekst har gått sammen om prosjektet «Innføring av velferdsteknologi i kommunene». Fredagens samling var en mulighet til å bedre forståelsen av hvilke muligheter og utfordringer som vil gjøre seg […]

Trenger din bedrift 25 millioner kroner?

De beste av de beste små og mellomstore bedrifter på Haugalandet kan søke om store finansieringsordninger til prosjektutvikling fra EU. SMB-instrumentet er en relativt ny finansieringsordning for små- og mellomstore bedrifter (SMB) under EUs program for forskning og innovasjon, kalt Horisont 2020. Horisont 2020 er verdens største forskningsprogram og som frem til 2020 vil fordele […]

Regionrådet – hva er det?

Haugaland Vekst regionråd – hva er poenget med det? Hvem er det som råder og hva blir tatt opp dem imellom? Hvilke tanker og planer for fremtiden har rådsleder og Karmøy-ordfører, Jarle Nilsen? – Hovedfunksjonen til regionrådet er å være en arena for interkommunalt samarbeid i regionen, med utvalgte felles problemstillinger og tiltak som vi enes om. Haugaland Vekst er […]

Velferdsteknologi for morgendagens omsorg

Omsorgssektoren er stadig i endring og trygghetsalarmen har vært en viktig teknologi for mange siden den ble vanlig på 80-tallet.  Det er imidlertid kommet mange nye teknologier som kan gi økt trygghet og mestring i hverdagen. Ti kommuner i Haugesundregionen har valgt å gå sammen om å finne de beste løsningene for sine innbyggere. De […]

– Må skape en vinnerkultur

Store deler av Sørvestlandet er i disse dager involvert i det amerikanske programmet MIT REAP for entreprenørskap og innovasjon. – Dette kommer som sendt fra himmelen til oss i tidene vi er inne i nå, sier prosjektleder Kjell O. Johannessen.  MIT rangerer år etter år som det universitetet i verden som scorer høyest på det […]

Ønsker grønne datasentre til regionen

Da Statnett skulle legge kraftkabler til England og Tyskland, våknet tanken om å legge datafiberkabel parallelt. I dag handler prosjektet om nye næringsveier, arbeidsplasser, vekst og løsningen på fremtidig kraftoverskudd i regionen. Datalagring og dataprosessering er en ny kraftintensiv industri som er i sterk vekst på verdensbasis. I Ryfylke er det arbeidet over lengre tid […]

Høgskolefusjon med universitetsambisjon

Rektor Liv Reidun Grimstvedt informerte Regionrådet på fredag 29. april om framgangen i Høgskolen Stord/Haugesunds (HSH) fusjonsprosess med Høgskolen i Bergen (HiB) og Høgskulen i Sogn og Fjordane (HiSF). Det var en entusiastisk rektor som la fram planene for Regionrådets medlemmer. Og hun la aldri skjul på at de tre utdanningsinstitusjonene jobber med en klar universitetsambisjon i […]

Last inn eldre nyheter