Arkiv for November, 2016

6 på Agendakonferansen

Til den årlige Agendakonferansen inviteres politikere, næringslivsledere og andre beslutningstakere i regionen. Her kan du lese hvordan 6 av 150 deltakere oppsummerer årets konferanse ved å svare på følgende 3 spørsmål:   1. Hvilke forventninger hadde du til Agendakonferansen 2016? 2. Hva vil du trekke frem som den mest givende informasjonen du fikk under årets konferanse? 3. […]

Vikingland vil gi milliardinntekter

På Agendakonferansen la prosjektleder for fornøyelsesparken Thors Rike, Terje Devold, frem de økonomiske merverdiene byggingen av vikinglandet vil tilføre Haugesundregionen. – Vi skal ikke bygge et lekeland. Vi skal bygge en destinasjon. Thors Rike skal få alle de tusenvis av Visa-kortene som i dag passerer ubrukt gjennom regionen på vei til Stavanger og Bergen til […]

– Ikke vent på veksten. Skap den.

Torsdag 24. november var rundt 150 politikere, næringslivsledere og andre beslutningstakere i regionen samlet i Scandic Maritim Hall under årets Agendakonferanse. Den røde tråden var samhandling – på tvers av kommunegrensene, mellom næringslivsaktører og i næringsklynger.  Leder i Haugaland Vekst Regionråd og karmøyordfører, Jarle Nilsen, åpnet den tredje Agendakonferansen ved å betegne den som et næringspolitisk […]

E134: Mobiliserer for Seljestad-tunnelen

Tormod Karlsen (Haugaland Vekst), Egil Severeide (HN), rådgiver Odd Henry Dahle og Børge Skårdal (Haukelivegen AS) ønsker fortgang i arbeidet med en vintersikker E134. Regioner og næringsliv på Sørvestlandet og i Telemark mobiliserer tungt for E134 og for å få framskyndet byggestart for tunnel mellom Seljestad og Røldal.  E134 Haukelivegen AS, Haugesundregionens Næringsforening (HN)og Haugaland […]

Et bærekraftig Røvær samfunn!

På bakgrunn av flere viktige politiske og samfunnsmessig utfordrende oppgaver for Røvær de senere årene, gjorde Bystyret i Haugesund følgende vedtak i høst:  For å sette Røværs utvikling inn i en større sammenheng, ber bystyret rådmannen sette ned et forum som skal se på utviklingsmuligheter for Røvær. Et slikt forum må være sammensatt av medlemmer […]

Agenda

Agendakonferansen 2016

Torsdag 24. november arrangeres Agendakonferansen for tredje året på rad. Hovedfokuset i år er rettet mot hvordan våre kommuner og vårt næringsliv kan bedre samhandlingen seg imellom for å styrke og skape en enda mer attraktiv region.  – Målet med konferansen er å skape en arena hvor hele regionen er utgangspunkt for en strategisk utviklingsdiskusjon, og ikke […]

Nyttig nettverksmøte i nytt praktbygg hos Revmatismesykehuset

Den såkalte røde tråden var mer som en tykk rød tau under Haugesundregionens nettverksmøte torsdag. Stedet var det nylig ferdigstilte bygget til Haugesund Sanitetsforenings Revmatismesykehus, og temaet for de forskjellige innleggene var alle helserelaterte. Blant deltakerne fant vi representanter fra både næringslivet og kommunene, samt en rekke rådgivere ved distriktets ungdomsskoler. På initiativ fra medarrangør Ronny Sætre […]

Vil ha kraftig økning av regionens krafttilførsel

Haugalandet er en underskuddsregion når det gjelder kraft. Vi bruker allerede mer strøm enn vi produserer, og er avhengige av tilførsler fra mer kraftrike naboer. Pr i dag sikres strømmen på Haugalandet primært av to ledninger, en fra Blåfalli i Kvinnherad via Stord og sørover, og én fra kraftsenteret Sauda. Slik situasjonen er i dag, […]