Arkiv for 2017

Drøftet framtiden til Haugesundregionen

HAUGALAND VEKST REGIONRÅD: Rett før jul var alle de ti kommunene i Haugaland Vekst samlet for å gjennomgå status og videre arbeid med «Utviklingsplan for Haugesundregionen» på Hemmingstad Kultursenter. Rådsleder Jarle Nilsen ønsket velkommen, og understreket flere ganger at utviklingsplanen er et omfattende arbeid, og at det trengs konsentrasjon og aktiv innsats fra alle parter for […]

Velferdsteknologi

Kommunene i Haugesundregionen, i likhet med resten av landet, står overfor store utfordringer i eldreomsorgen og tilknyttede tjenestetilbud. Utfordringene handler om organisatoriske ledelse-, teknologiske-, juridiske-, og etiske problemstillinger. Velferdsteknologi var også tema da Haugaland Vekst i desember 2017 inviterte til workshop om brannsikkerhet. Hele 60 offentlige og private meldte sin interesse. Les saken her!  Velferdsteknologi handler […]

Internasjonal datafiber

Internasjonal datafiber  Prosjektet om internasjonal datafiber har vært kjørt i regi av vår samarbeidspartner i Ryfylke, Ryfylke IKS, og med Haugaland Vekst som en av partnerne i forprosjektfasen. Prosjektet har hatt som mål å tilrettelegge for internasjonal fiber mellom Rogaland og UK. Dette er et stort, teknisk og kostnadskrevende prosjekt med en internasjonal dimensjon. I […]

Haugesund lufthavn Karmøy

Det har vært knyttet mye usikkerhet til den videre driften av Haugesund Lufthavn, Karmøy. Hva skal flyplassen være? Hvilke rutetilbud skal vi ha, spesielt på utenlandsdestinasjoner? Trenger vi flyplass i Haugesundregionen etter sluttføring av Rogfast? Spørsmålene har vært mange og det har tidvis vært krevende prosesser for alle involverte. På forsommeren fikk regionen klargjort at den framtidige driftsmodellen vil være en […]

Gledelig jul!

Vi i Haugaland Vekst ønsker å takke alle våre samarbeidspartnere for et forrykende 2017! Vi ser fram mot fortsatt høyt tempo og mange nye muligheter for Haugesundregionen i det kommende året. Ønsker dere alle en Gledelig jul og et Godt nytt år! Motiv: Sauda skisenter

Dette skal vi jobbe med i 2017 – 2020

Alle eierkommunene i Haugaland Vekst har enstemmig vedtatt å arbeide med følgende satsingsområder for å øke attraktiviteten av Haugesundregionen: Næringsvennlig region Profilering Gründerskap Infrastruktur Kompetanse Næringsklynger Finansiering Planen fastslår at region- og fylkesstrukturen bidrar til at Haugesundregionen er for lite synlig og kjent. I nasjonal statistikk og regioninndelinger er regionen fragmentert og ufullstendig beskrevet. Utviklingsplan […]

Bruke penger for å spare mer?

Trygghet er avgjørende for at flest mulig i en voksende eldregruppe blir boende hjemme lengst mulig. Det kan spare kommunene for store summer – så lenge ord blir til handling.  Statistikk viser at fem ganger flere i aldersgruppen over 70 år dør i branner. For kommunene er det avgjørende å lykkes med å finne gode løsninger som kan forebygge og bidra til økt trygghet blant eldre, […]

Se bilder fra Agendakonferansen 2017

Følg siden vår på Facebook og få med deg bildene fra Agendakonferansen 2017:  Fotograf: Grethe Nygaard

– Teknologien representerer fantastiske muligheter for regionen vår!

Teknologien overtar mer og mer for hvordan vi lever livene våre. Betyr dette noe for beslutningstakere på Haugalandet? Absolutt, mener ATEA leder i Stord/Haugesund, Tiril Fjeld. Digitalisering handler om å effektivisere og forenkle de prosessene vi allerede har i den tradisjonelle arbeidsdagen vår. Dette har vi gjort lenge, men vi må jobbe raskere og vi […]

Hvordan kan regionen tiltrekke seg internasjonal, energibasert industri?

Haugesundregionen har svært mange konkurransefortrinn og et godt utgangspunkt i kampen om å tiltrekke seg ytterligere energibasert industri, mener konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg. Tilgang til kraft og kompetanse, trekker han fram som de viktigste. For Hydro er det svært viktig med forutsigbarhet i tilgangen til kraft og mennesker med relevant kompetanse. I tillegg […]

Last inn eldre nyheter