Arkiv for Februar, 2017

Ingrediensene strømmer til Smaken av Vikingland

67 prosent av oss er villige til å betale mer for kortreist mat, og store dagligvarekjeder skriker etter lokalproduserte produkter med identitet. Samtidig blir det bare vanskeligere og vanskeligere for små matvareprodusenter å komme i markedsposisjon. Denne utviklingen håper Smaken av Vikingland å snu. Er du en mindre matprodusent og ønsker å komme på markedet […]

Haugalandet Energiregion – forstudie August 2016

Haugesundregionen samlet om arbeid for nytt fengsel

Faglige argumenter og en region som arbeider i samlet flokk skal sikre Haugesundregionen nytt høysikkerhetsfengsel.  Mangel på varetekts- og soningsplasser med høy sikkerhet tilsier at det er ca. 8000 innbyggere per fengselsplass med såkalt høy sikkerhet i Haugesundregionen, sammenlignet med landsgjennomsnittet som er ca. 2.000 innbyggere pr. plass med samme sikkerhetsnivå. Regionen har jobbet lenge […]

Regionrådet bevilget midler til massivt energiprosjekt

Haugaland Vekst Regionråd besluttet fredag enstemmig å bevilge 300 000 kr til delfinansiering av energiprosjektet som skal gjøre regionen vår til «Norwegian Clean Energy Cluster». Flere har allerede gitt uttrykk for at de ønsker å bli regionens kommende «energiminister». Tysvær kommune har som vertskap for Kårstø og Gismarvik næringsområde utfordret regionen på å se mulighetene i den […]

Strategisk samarbeid om fiber- og datasenter-etableringer

Ryfylke IKS og Haugaland Vekst samarbeider med Greater Stavanger om å legge forholdene til rette for å lokke store datasenteraktører til regionen. Denne uken var de på studietur til Rjukan for å dele erfaringer med blant andre representanter fra Tinn kommune og datalagringsselskapet Green Mountain som allerede har etablert seg både i Rogaland og Telemark. […]

Haugesund lufthavn: Enda et milepæl er nådd!

På mandag 13.2 var vi i møte med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen for å få til en overgangsordning for den såkalte LUB-avtalen mellom det lokale Lufthavnutbygging AS og Avinor, som går ut våren 2018. Det er svært viktig at en får forutsigbarhet i arbeidet med ruteutvikling og nye destinasjoner for Haugesund lufthavn, og i pressemeldingen fra Samferdselsdepartementet […]

– Haugesundregionen har hatt stor innvirkning på at jeg ønsker å flytte hjem

Med sine arrangementer både her hjemme og i andre norske byer, skal Haugesundregionen sørge for at de unge talentene som flytter ut av regionen for å studere, returnerer når de er ferdigutdannet. En utflytter som nå ønsker å flytte hjem etter fullført master, er Ragnhild Brekke. Ragnhild Brekke er en av mange haugalendinger som har […]

Sammen for gründere

Haugaland Vekst samler regionens «gode hjelpere» for å i fremtiden kunne gi Haugesundregionens gründere et så optimalt tilbud som mulig.  I Utviklingsplanen for Haugesundregionen, som er ute til høring i disse dager, er én av strategiene knyttet til temaet gründere og titulert «En dør inn». Dette fordi virkemiddelapparatet, med alle dets gode hjelpere og veiledere, […]

Lanserer verktøy som skal påvirke utviklingen av E134 i vår fordel

I juni 2016 publiserte vi i Haugaland Vekst en faktabank for Haugesund Lufthavn Karmøy. Dette er et digitalt verktøy for å drive politisk lobbyvirksomhet på en ny og innovativ måte, og som i seg selv er en kilde til riktig og nødvendig materiell om historikk, mulige løsninger og konsekvenser. Nå har vi gjort det samme […]