Arkiv for November, 2017

Se bilder fra Agendakonferansen 2017

Følg siden vår på Facebook og få med deg bildene fra Agendakonferansen 2017:  Fotograf: Grethe Nygaard

– Teknologien representerer fantastiske muligheter for regionen vår!

Teknologien overtar mer og mer for hvordan vi lever livene våre. Betyr dette noe for beslutningstakere på Haugalandet? Absolutt, mener ATEA leder i Stord/Haugesund, Tiril Fjeld. Digitalisering handler om å effektivisere og forenkle de prosessene vi allerede har i den tradisjonelle arbeidsdagen vår. Dette har vi gjort lenge, men vi må jobbe raskere og vi […]

Hvordan kan regionen tiltrekke seg internasjonal, energibasert industri?

Haugesundregionen har svært mange konkurransefortrinn og et godt utgangspunkt i kampen om å tiltrekke seg ytterligere energibasert industri, mener konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg. Tilgang til kraft og kompetanse, trekker han fram som de viktigste. For Hydro er det svært viktig med forutsigbarhet i tilgangen til kraft og mennesker med relevant kompetanse. I tillegg […]

Haugaland Vekst tar regi på framtiden

Direktør i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen trekker assosiasjoner til «butlerrollen» når han skal beskrive det interkommunale selskapets oppgave i Haugesundregionen.  Vår oppgave er å tilrettelegge for nærings- og regionalutvikling på tvers av kommunegrensene. Temaene vi jobber med er saker som berører hele regionen, og vi forsøker å være et lim og fasilitator om setter riktige aktører […]

Nye maritime muligheter med digitalisering

Ada Jacobsen fra NCL viser hvordan det maritime logistikkselskapet har omfavnet digitalisering og de forretningsmulighetene som følger med. Tradisjonelt ser vi på muligheter for hvordan vi kan utvide geografi og frekvens slik at det blir mer attraktivt for industri og næringsliv å bruke oss. Hvis vi kopler på digitalisering i dette får vi helt andre […]

100 nye år med prosessindustri i Norge – hva må til?

Kåre-Bjarte Bjelland, direktør for strategisk utvikling i Eramet Norway, forteller om omstilling, utvikling og hvorfor Eramet fortsatt har en skinnende lys framtid.   Først av alt, hva gjør Eramet?   Eramet leverer  manganlegeringer til stålprodusenter over hele verden. En svært stor andel av manganlegeringene som produseres, anvendes i fremstillingen av stål og har som formål å øke stålets kvalitet. Det er ikke […]

Kan industriavfall gi grønne arbeidsplasser?

Ja!, svarer Tysværordfører og prosjektansvarlig i NCEC, Sigmund Lier. Da vi i kommunen startet dette hadde vi en visjon, en gal drøm. Vi ville bygge, skape og vi ville gjøre det umulige mulig. Kan indistriavfall gi grønne arbeidsplasser? Kan klimagasser også det? Det mener vi, sier Lier. Programmet har fått navnet Norwegian Clean Energy Cluster […]

– Vi har vunnet tilbake konkurransekraften vår

Mads Andersen, konsernsjef i Aibel, forteller hvordan selskapet arbeider med sin kjernekompetanse for å sikre at de fortsatt vil være en relevant aktør i mange tiår fremover. – Aibel sin kjernekompetanse kan oppsummeres i ingeniør- og prosjektkompetansen vår, og i den kompetansen operatørene våre besitter.  For sistnevnte vil jeg påstå at vi opererer i verdensklasse, […]

Vi er en del av framtidens energimarked

Styreleder i Lyse, Harald Espedal, viser hvordan selskapet rigger seg for fremtidens energimarked, og hvilken betydning selskapet har for regionen det opererer i.  Elektrisitet gjør stadig større jafs i den totale energimiksen, både i Norge og i resten av verden. Særlig innen transportsektoren ser vi at elektrisitet tar markedsandeler. Lyse arbeider løpende med å tilpasse […]

Hva har skjedd siden sist?

Marianne Chesak, fylkesvaraordfører i Rogaland oppsummerer hva som har skjedd siden siste Agendakonferanse. Temaet i fjor var «En region – ett ansikt», og – i likhet med i år – var samhandling og attraktivitet viktige stikkord. Hva er status? Hvor attraktive er vi og hva kan vi gjøre for å styrke attraktiviteten av regionen vår?  Blant […]

Last inn eldre nyheter