Arkiv for 2018

Flere får elektronisk medisineringshjelp

Brukere, pårørende og helsetjenestene vil få en lettere hverdag når Haugaland Vekst nå har tilrettelagt for at alle deres ti eierkommuner går til anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Velferdsteknologiske løsninger kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Eldrebølgen innebærer at flere skal […]

Den grønne Agendakonferansen 2018

Haugaland Vekst arrangerte i går den årlige Agendakonferansen for inviterte næringslivsledere og beslutningstakere i offentlig sektor. Temaet var grønn industriell fremtid, og mange gode innledere kom med interessante perspektiver fra scenen. Leder av Haugaland Veksts regionråd Jarle Nilsen åpnet konferansen, og fokuserte på regional samhandling, og hvordan dette vil bidra til å styrke regionens attraktivitet. […]

Kan Haugaland bli det nye Lykkeland?

Kan flytende havvind blir for Haugalandet det oljen i sin tid ble for Stavanger? Under Agendakonferansen 2018 var Simon Næsse tydelig på at vi har de beste forutsetninger for å bli verdensledende på det nye energifeltet, men at vi sårt trenger politiske ildsjeler. Haugaland Vekst arrangerer i dag den årlige Agendakonferansen på Scandic Maritim, og […]

Regionalt energisamarbeid skaper grønne arbeidsplasser

Energiprogrammet Norwegian Clean Energy Cluster på Haugalandet har på kort tid blitt et gigantisk regionalt samarbeidsprosjekt mellom ti kommuner, høyskolemiljøet og nærmere 60 næringslivsaktører. Alt for å skape vekst og fremtidsrettede grønne arbeidsplasser. Oljekrisen ga både myndigheter og næringsliv en stor utfordring – de måtte tenke annerledes og finne nye måter å sikre samfunnsutvikling og […]

Silje leder Agendakonferansen 2018

Etter to år som politisk rådgiver for NHO Vestlandet ser Silje Rødeseike frem til å flytte hjem til familie, venner og et fremoverlent næringsliv på Haugalandet. Men først skal hun lede Agendakonferansen 2018. Silje Rødeseike har til tross for sin unge alder, arbeidet mye med formidling, politikk og næringsliv. Etter journalistikk-studier i New York, næringslivsjournalistikk […]

Inspirator inspirert av Skape Forum

Under Skape Forum i Nyskapingsuka i fjor ble Anne Marthe Widvey inspirert til å følge drømmen, og starte sitt eget firma. Nå er hun en av regionens største influencere. Anne Marthe Widvey hadde arbeidet med foto i mange år, men hadde lenge hatt en drøm om å starte for seg selv. – Jeg ville jobbe […]

Trollkar – miljøbevisst strikkegründer

Under Nyskapingsuka 2018 inviterer Haugaland Vekst til Skape Forum for alle typer gründere torsdag 1. november. Her får vi blant annet høre historien til strikke-gründer Heming Welde Thorbjørnsen i «Trollkar». Heming Welde Thorbjørnsen er fjerdegenerasjons tekstil-gründer. Oldefar Hjalmar Welde var skredder i Kopervik, sønnen hans startet konfeksjonsfabrikk og drev som konkurrent til Rabinowitz, mens Hemings mor […]

Utvikler fremtidens havnæring

Med fokus på grønn innovasjon for havnæringene har Katapultsenteret «Sustainable Energy» på Stord fasilitetene og kompetansen som gjør det mulig for gründere å utvikle og teste ut bærekraftige idéene sine. Norsk katapult er en ordning med nasjonale sentre som skal styrke innovasjonsevnen og konkurransekraften i forskjellige næringer. NCE Maritime CleanTech leder nå etableringen av et helt nytt nodebasert katapultsenter […]

Fiskeoppdrett til havs

Bedre utnyttelse av sjøareal er en forutsetning for en bæreraftig utvikling. Aqua Knowledge på Frakkagjerd er langt fremme i satsingen på fiskeoppdrett til havs. Tradisjonelt fiskeoppdrett langs norskekysten er i stor grad fullutnyttet, og det er vanskelig å få nye tillatelser. Men verden har behov for mer mat, og myndighetene har satt et mål om å femdoble produksjonen av fisk innen […]

Nye rammer gir nye løsninger under Nyskapsingsuka

Under Nyskapingsuka vil gründere få en unik mulighet til å lære av hverandre, i en annerledes og hyggelig setting rundt bålet i Sauda. Inge Løyning i Sauda Vekst og Laila Steine i Suldal Vekst er vertskap når alle typer gründere fra hele regionen inviteres til «Gründersamling i bobledress» i skumringen på Skeivane i Nordstøldalen onsdag […]

Last inn eldre nyheter