Arkiv for Desember, 2018

Haugaland Vekst ønsker å takke alle våre kontakter og samarbeidspartnere for godt samarbeid i 2018, og ser frem til et nytt og spennende år når vi nå skal konsentrere oss om mulighetsutvikling på det regionale området. Vi ønsker alle en riktig God Jul og et Godt Nytt År!  

Flere får elektronisk medisineringshjelp

Brukere, pårørende og helsetjenestene vil få en lettere hverdag når Haugaland Vekst nå har tilrettelagt for at alle deres ti eierkommuner går til anskaffelse av elektronisk medisineringsstøtte. Velferdsteknologiske løsninger kan gi bedre tjenester for eldre som bor hjemme og pasienter i sykehjem, pasienter innen rus og psykisk helse, og personer med nedsatt funksjonsevne. Eldrebølgen innebærer at flere skal […]