Arkiv for 2019

Mange jern i ilden

Haugaland Vekst har mye på agendaen i høst, og arbeider aktivt med en rekke konkret fokusområder for å sikre nødvendig utvikling i regionen. Fra nyttår har alt Haugaland Veksts arbeid hatt regionalt fokus. Hovedoppgaven er å fasilitere og tilrettelegge for regional utvikling på̊ områder som infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, klyngesamarbeid, profilering og finansiering. En lang og god prosess […]

Havvind kan gi milliarder

Ny rapport viser at det vil være svært lønnsomt å subsidiere et hjemmemarked for havvind. Dette kan skape verdier for 117 milliarder kroner, og Utsira Nord anbefales for utbygging. Utbygging av flytende havvind kan bli en ny norsk eksportnæring, viser en ny rapport fra Menon Economics, som anbefaler Utsira Nord som én av to store […]

Smartby for klimamålene

Som smartby kan Haugesund få unike verktøy for å nå klimamålene. Historisk avtale er nå signert med FN. Haugaland Vekst, Haugesund kommune og RENergi-programmet stod bak konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» i Lille Maritim fredag. Fokus var blant annet på United Smart Cities, et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling i regi av FN. […]

Havvindkonferansen 2019

Haugaland Vekst er medarrangør for den nasjonale Havvindkonferansen 2019, 16. september i Oslo. Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd, og gjennom Hywind Tampen får vi nå også et hjemmemarked. Storskalaprosjekt er under etablering i en rekke land og regioner; i Europa, Asia og Nord-Amerika. Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, går […]

Fra fagdagen om vindkraft

På oppdrag fra Regionrådet for Haugalandet, inviterte Haugaland Vekst tidligere dene uken til fagdag om vindkraft i regionen. Her samlet vi sammen et knippe ulike aktører med ulik tilnærming til temaet, slik at alle i etterkant skal ha beste mulige forutsetninger til å mene noe om vindkraftutbygging til lands og til havs i nettopp vår […]

Milliardsatsing på flytende havvind

Staten har gjennom Enova gitt tilsagn om støtte på 2,3 milliarder kroner til det som blir verdens største flytende havvindpark. Støtten går til Equinor Hywond Tampen-prosjekt for å forsyne deler av oljefeltene Gullfaks og Snorre med fornybar kraft, og kan også få positive ringvirkninger for leverandørindustrien på Haugalandet. – Både Norge og verden vil trenge […]

Sikrer kraft til Haugalandet

Kraftbehovet på Haugalandet vil øke voldsomt de nærmeste årene, og godt arbeid fra RENergi-programmet, Haugaland Næringspark og Haugaland Kraft har nå sørget for at Statnett gjenopptar arbeidet med en ny kraftledning til regionen. I en ny rapport utarbeidet av Haugaland Kraft Nett konkluderes det med at behovet for elektrisitet i regionen innen 2026 kan bli […]

Ønsker vi oss vindkraft på Haugalandet?

Onsdag 28. august inviterer vi, på oppdrag fra Regionrådet for Haugalandet, til fagdag om vindkraft i regionen. Vi har samlet sammen et knippe ulike aktører med ulik tilnærming til temaet, slik at vi i etterkant skal ha beste mulige forutsetninger til å mene noe om vindkraftutbygging til lands og til havs i nettopp vår region. […]

Sildikon suksess

Bedriftene som gjennom Sildikon Valley-prosjektet i sommer har hatt studenter til å bistå med å løse utfordringer for dem, er så fornøyde at de vil ha enda flere neste år! Og for enkelte studenter har det allerede resultert i fast jobb. Gjennom seks uker i sommer har 47 studenter bistått lokale bedrifter som Gassco, Haugesund […]

Frokostmøte om havvind – fredag kl. 09.30

Flytende havvind gir store muligheter for norsk industri! Fredag inviterer Aker Solutions og Norwegian Offshore Wind Cluster til et spennende frokostmøte om havvind på Scandic Haugesund. Norsk sokkel har noen av verdens beste vindressurser. Havvind kan skape titusenvis av nye arbeidsplasser langs hele kysten i Norge. De teknologiske løsningene finnes og blir i dag satt ut […]

Last inn eldre nyheter