Arkiv for 2019

Ønsker vi oss vindkraft på Haugalandet?

Onsdag 28. august inviterer vi, på oppdrag fra Regionrådet, til fagseminar om vindkraft i Haugesundregionen. Vi har samlet sammen et knippe ulike aktører med ulik tilnærming til temaet, slik at vi i etterkant skal ha beste mulige forutsetninger til å mene noe om vindkraftutbygging til lands og til havs i nettopp vår region. NVE la […]

Meld deg på konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» fredag 23. august

Sett av fredag 23. august kl. 09 – 13 til konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» på Lille Maritim i Haugesund. På Haugalandet vil vi levere smartere kommunale tjenester, og bygge en kultur hvor bærekraftmålene får større plass i hvordan vi tenker om by- og samfunnsutvikling. Vi har – i all beskjedenhet – fått […]

Haugalandet vil ta nasjonal havvind-posisjon

Kronikk av Tormod Karlsen, adm. dir Haugaland Vekst IKS (På trykk i Haugesunds avis 25.06.19). Det mobiliseres kraftig mot utbygging av vindmølleparker i norsk natur. Men kraftbehovet øker, og fornybar vindkraft er avgjørende for en bærekraftig utvikling. Heldigvis har regionen vår gode forutsetninger for å plassere vindturbiner til havs, og danne grunnlaget for en helt […]

Smartbyer på Haugalandet?

FNs Smart Cities-prosjekt står i fokus når det inviteres til konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» fredag 23. august. Det grønne skiftet avhenger av at alle beslutningstakere bruker det handlingsrommet de har til å skape størst mulig positiv endring. Det offentlige kan bidra med insentiver som gjør det lettere og regelverk som presser samfunnet […]

Studentene tar utfordringen i sommer

Gjennom sommerjobb-prosjektet Sildikon Valley er 46 studenter nå i full gang med å løse konkrete utfordringer for store bedrifter på Haugalandet. Haugaland Veksts «Sildikon Valley» er nok et samarbeidsprosjekt med bedriftene i det etablerte samarbeidet i Haugesundregionen.no. Disse bedriftene ønsker å utfordre de største talentene norske universiteter og høyskoler har å by på. Store virksomheter som Gassco, Haugesund kommune, Omega, Sjøfartsdirektoratet, Atea, […]

Frokost-TV fra Haugaland Vekst

Det handler blant annet om regionutvikling og Sildikon Valley når TVHaugaland denne helgen sender sitt Frokost-TV fra Haugaland Veksts nye lokaler. TVHaugaland sender for tiden Frokost-TV fra forskjellige lokasjoner i regionen. Denne helgen er Haugaland Veksts K. Tormod Karlsen og Jannicke Kvarven gjester i studio – som for anledningen er lagt til Haugaland Veksts nye […]

Regionalt fokus fra nye lokaler

Haugaland Vekst har nå flyttet inn i nye lokaler i det gamle Telenor-bygget i Øvregaten i Haugesund sentrum. Herfra har de god utsikt over regionen. Etter mange år med tilholdssted i det gamle meieribygget i Karmsundsgaten har de sju ansatte i Haugaland Vekst nå flyttet inn i nyoppussede og moderne lokaler midt i Haugesund. – […]

Årsmeldingen for 2018

2018 var et spennende og godt år for Haugaland Vekst, der selskapet fikk gjennomført en rekke store tiltak for å optimalisere utviklingen lokalt og regionalt. 2018 ble også siste år med lokalt fokus, i og med at Haugaland Vekst fra nyttår har flyttet hele sitt fokus over på overordnet felles nærings- og regionalutvikling, med en rekke […]

Overtar flyplassdriften

Natt til 12. mai overtar det regionalt eide selskapet Lufthavndrift AS driften av Haugesund lufthavn, Karmøy. Høsten 2017 besluttet Samferdselsdepartementet å sette ut driften av Haugesund lufthavn på tjenestekonsesjon. Skjebnen til flyplassen var lenge uviss da en overgangsordning for den såkalte LUB-avtalen med Avinor gikk ut i fjor vår. – Et av Haugaland Veksts viktigste […]

Sterk felles front under veikonferansen

Det kom for dagen en sterk og tverrpolitisk vilje til felles vestlandsløft under den første store veikonferansen for «Det nye Vestlandet» i Aksdal fredag 29. mars. Med hele 240 påmeldte, og innledere fra Stortinget, Statens Vegvesen, Rogfast og Hordfast, LO og NHO, næringslivsledere, en rekke rådhus på podiet, ble det en skikkelig kickstart på en […]

Last inn eldre nyheter