Arkiv for September, 2019

Næringslivets ryggrad

Under Nyskapingsuka 2019 inviterer Fikse Næringsforening i Etne og Vindafjord nok en gang til «Små bedrifter – store verdiar» i samarbeid med Medvind24 Næringshage. Både lokalt og nasjonalt er små og mellomstore bedrifter selve ryggraden i det norske næringslivet, både i antall, arbeidsplasser og omsetning. Mange opplever en del felles utfordringer, og da kan det […]

Flere destinasjoner på vei til Haugesund Lufthavn

Lufthavndrift AS overtok driften av flyplassen våren 2019 fra Avinor. Overgangen har gått knirkefritt og arbeidet for å øke både innenlands- og utenlandstrafikken er godt i gang. Blant nye destinasjoner kan Bergen, Krakow og Aberdeen nevnes. I tillegg blir Alicante helårsrute og charterturer til Paris og Riga er på plass neste vår. Svaret fra det […]

En hel uke med innovasjon, utvikling og entreprenørskap

Nyskapingsuka 2019 går av stabelen i hele regionen fra 28. oktober til 1. november. Innovasjon, endring og entreprenørskap står i fokus, og det blir en uke med inspirerende og lærerike arrangementer som skal styrke og fremme innovasjon og vekst i regionen. Det er Haugaland Vekst som er initiativtaker bak den årlige Nyskapingsuka, som arrangeres i […]

Dialogmøte: Fiskeri og offshore vind

Norwegian Offshore Wind-klyngen inviterer fiskerinæringen og andre sentrale aktører til dialogmøte om fiskeri og offshore vind i Haugesund 10. oktober. I starten av juli sendte regjeringen ut et forslag på høring som åpner for offshore vind-installasjoner i norske farvann. Høringsforslaget foreslår å åpne Utsira Nord-feltet og Sandskallen-Sørøya Nord for offshore vind, og regjeringen ber om […]

Mange jern i ilden

Haugaland Vekst har mye på agendaen i høst, og arbeider aktivt med en rekke konkret fokusområder for å sikre nødvendig utvikling i regionen. Fra nyttår har alt Haugaland Veksts arbeid hatt regionalt fokus. Hovedoppgaven er å fasilitere og tilrettelegge for regional utvikling på̊ områder som infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, klyngesamarbeid, profilering og finansiering. En lang og god prosess […]

Havvind kan gi milliarder

Under Havvindkonferansen 2019 presenterte Menon en ny rapport som viser at det vil være svært lønnsomt å subsidiere et hjemmemarked for havvind. Dette kan skape verdier for 117 milliarder kroner, og Utsira Nord anbefales for utbygging. Utbygging av flytende havvind kan bli en ny norsk eksportnæring, viser en ny rapport fra Menon Economics, som anbefaler […]

Smartby for klimamålene

Som smartby kan Haugesund få unike verktøy for å nå klimamålene. Historisk avtale er nå signert med FN. Haugaland Vekst, Haugesund kommune og RENergi-programmet stod bak konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» i Lille Maritim fredag. Fokus var blant annet på United Smart Cities, et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling i regi av FN. […]

Havvindkonferansen 2019

Haugaland Vekst er medarrangør for den nasjonale Havvindkonferansen 2019, 16. september i Oslo. Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd, og gjennom Hywind Tampen får vi nå også et hjemmemarked. Storskalaprosjekt er under etablering i en rekke land og regioner; i Europa, Asia og Nord-Amerika. Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, går […]