Arkiv for September, 2019

Mange jern i ilden

Haugaland Vekst har mye på agendaen i høst, og arbeider aktivt med en rekke konkret fokusområder for å sikre nødvendig utvikling i regionen. Fra nyttår har alt Haugaland Veksts arbeid hatt regionalt fokus. Hovedoppgaven er å fasilitere og tilrettelegge for regional utvikling på̊ områder som infrastruktur, næringsliv, kompetanse og nyskaping, klyngesamarbeid, profilering og finansiering. En lang og god prosess […]

Havvind kan gi milliarder

Ny rapport viser at det vil være svært lønnsomt å subsidiere et hjemmemarked for havvind. Dette kan skape verdier for 117 milliarder kroner, og Utsira Nord anbefales for utbygging. Utbygging av flytende havvind kan bli en ny norsk eksportnæring, viser en ny rapport fra Menon Economics, som anbefaler Utsira Nord som én av to store […]

Smartby for klimamålene

Som smartby kan Haugesund få unike verktøy for å nå klimamålene. Historisk avtale er nå signert med FN. Haugaland Vekst, Haugesund kommune og RENergi-programmet stod bak konferansen «Smarte og grønne byer og bygder» i Lille Maritim fredag. Fokus var blant annet på United Smart Cities, et globalt nettverk for smartby- og regionsutvikling i regi av FN. […]

Havvindkonferansen 2019

Haugaland Vekst er medarrangør for den nasjonale Havvindkonferansen 2019, 16. september i Oslo. Flytende havvind er i ferd med å få et globalt gjennombrudd, og gjennom Hywind Tampen får vi nå også et hjemmemarked. Storskalaprosjekt er under etablering i en rekke land og regioner; i Europa, Asia og Nord-Amerika. Med kanskje verdens beste vindressurs og en omstillingsdyktig leverandørindustri, går […]