Arkiv for April, 2020

Mange vil studere ved campus Haugesund og Stord

  Forrige uke kom søkertallene fra samordna opptak. Høgskolen på Vestlandet generelt og campus Stord og Haugesund spesielt gleder seg over gode søkertall.  Aldri før har det vært så mange søkere til HVL totalt sett. Totalt opplever Høgskolen på Vestlandet en økning i førstevalgssøkere på 8,2 prosent, mens det nasjonalt er en økning på 8,8 prosent. Overordnet viser årets […]

Næringslivet trenger også langsiktige tiltak viser ny regional rapport

  Korona- og oljepriskrise gir store utfordringer for næringslivet i Rogaland. For oljeleverandørnæringen er ikke omstilling, men overlevelse hovedfokuset nå.   Fylkestinget fikk i dag presentert resultatene fra spørreundersøkelsen «effekter på næringslivet og behov for tiltak under korona- og oljepriskrisen 2020». Svarene viser blant annet at arbeidsledigheten i Rogaland er under landsgjennomsnittet og langt under ledigheten […]

Havvind gir langtidskontrakter til Østensjø

Edda Wind, Østensjø-gruppens dedikerte offshore vindselskap, har signert langtidskontrakter for to av sine fire nye havvindsfartøy. Edda Wind inngikk i høst en intensjonsavtale om å bygge fire havvindfartøyer, eller såkalte Commissioning Service Operation Vessels (CSOV). Nå har selskapet inngått langtidskontrakter  for to av de nye fartøyene. Det ene fartøyet skal brukes av MHI Vestas i […]

Hordfast kan gi 25 000 arbeid i byggeperioden!

– Hordfast kan også vise seg å bli interessant for industrien, og kan bidra til å gi olje- og gassnæringen et nytt bein å stå på! Det sier direktør Knut E. Sunde i Norsk Industri. Norge har i dag historisk høy arbeidsledighet på grunn av koronasituasjonen. Analysebyrået Rystad Energy anslår i tillegg at oljeinvesteringer på […]

Siste nytt fra ordførermøtet

Hver fredag møtes ordførerne i de 10 kommunene i regionen, som et regionråd, for å oppdatere hverandre på den situasjonen vi nå står i som følge av covid 19 og for å dele erfaringer og finne gode løsninger. Haugaland Vekst er med for å bistå eierkommunene ved å informere om viktige regionale saker, problemstillinger og […]

Regionrådet ber myndighetene om viktige tiltak

  Denne uken sendte regionrådsleder, Arne-Christian Mohn, på vegne av de ti kommunene i regionrådet på Haugalandet et brev til sentrale myndigheter med innspill til økonomiske tiltak mot korona og oljeprisfall som er svært viktig for vår region.  I brevet vektlegges regionale tiltak som er viktig for hele Haugalandet, samt tiltak som er spesielt rettet […]

Rystad-rapport: Korona og oljeprisfall truer investeringer på norsk sokkel

  Analysebyrået Rystad Energy har tatt en gjennomgang av prosjekter på norsk sokkel og har på bakgrunn av det utarbeidet en rapport som viser at investeringsnivået på norsk kontinentalsokkel ligger an til å bli redusert med 56–72 milliarder kroner (38-49 prosent) i 2022, sammenlignet med investeringsnivået i 2019. Reduksjonen skyldes både lavere oljepris og effekter som […]

– Som hånd i hanske

  Tor-Einar Sandvik og Kona skal flytte fra Trondheim til Haugesund. Samme dag som trøderen sendte sin jobbsøknad til Haugaland Vekst, ble han oppringt av sin kommende arbeidsgiver.   Etter flere år i Trondheim, ønsket Tor-Einar Sandvik og kona Ellen Thuestad Løkås å bosette seg nærmere familie. Valget falt på Ellens hjemby – Haugesund. Under sonderingen […]

Kommunene tilbyr gratis navigasjonshjelp til bedrifter 

  De ti Haugaland Vekst kommunene har gått sammen om et felles tiltak for å gi bedrifter som har behov navigasjonshjelp i regjeringens tiltakspakker rettet mot næringslivet. Veiledningen vil bli gitt av 1. linjetjenesten, som er kommunens etablererveiledning, som nå også kan bistå i koronasituasjonen. Hensikten er å hjelpe bedrifter med å finne frem til […]

Konsesjonssøknaden for ny kraftlinje er sendt!

Klart for store industrietableringer i Haugaland Næringspark med ny kraftlinje! Statnett i har i dag sendt inn konsesjonssøknad på ny 420 Kv – kraftlinje til Haugalandet. Den planlagte kraftlinjen vil i første omgang gi 500MW og vil lande i en ny transformatorstasjon i Haugaland Næringspark. Tidligere i år ble det kjent at Haugaland Næringspark og Gassco har […]

Last inn eldre nyheter