300 000 til havromstrategi

Regionrådet for Haugalandet bevilger 300 000 kroner til å utarbeide en havromstrategi for regionen.

Forrige uke ble det endelig offentlig at Google-selskapet Makani LLC skal teste sin drageteknologi vest av Sør-Karmøy i samarbeid med Shell og MET-senteret. Det er viktig for regionen å ta posisjon innenfor offshore vind, men mulighetene innenfor havrommet er mye mer enn det. For å utnytte disse mulighetene best mulig, vedtok Regionrådet for Haugalandet på tampen av fjoråret at Haugaland Vekst skal utarbeide en regional havromstrategi i samarbeid med relevante aktører. Nå har Regionrådet bevilget 300 000 kroner for å muliggjøre igangsetting av dette viktige arbeidet.

Unike forutsetninger

K. Tormod Karlsen, Haugaland Vekst

– Ingen har bedre forutsetninger til å ytterligere utnytte havrommet enn vår region. Vi har bred erfaring med kompetanse fra offshorenæringene og komplekse operasjoner både over og under vann, knyttet til olje- og gass, oppdrett, fiskerier, verdens første flytende havvindmølle, MET-senteret oa., og vi er vertskap for Norwegian offshore wind cluster. I tillegg har vi Utsira Nord like utenfor stuedøra, som med stor sannsynlighet vil bli Norges første felt for flytende vindmøller til havs. Vi kunne ikke hatt et bedre utgangspunkt for en videre satsing på havnæringene, og har potensiale til å kunne bli Norges offshore vind hub. Dette krever at vi forvalter denne muligheten riktig, og det er avgjørende å få på plass en regional havromsstrategi så snart som mulig. Derfor er det veldig gledelig at Regionrådet for Haugalandet og kommunene er fremoverlente og bidrar til dette, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, Tormod Karlsen.

Samarbeidsprosjekt

Haugaland Vekst vil fungere som prosjektansvarlig og sekretariat for strategiarbeidet, og vil invitere flere relevante aktører i regionen i det videre arbeidet.

– Her er det viktig med godt samarbeid, og det vil blant annet være naturlig å ha med Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, Norwegian offshore wind cluster, Karmsund Havn, Høgskulen på Vestlandet med i arbeidet nå i første omgang, og deretter trekke med oss andre relevante aktører.

Nasjonal havvind-konferanse

Arbeidet med den regionale havromsstrategien vil blant annet ta utgangspunkt i Regjeringens havstrategi og havsatsing, og som et ledd i strategiarbeidet planlegger Haugaland Vekst en nasjonal havvind-konferanse i Haugesund allerede før sommeren.

Regionrådet for Haugalandet består av alle de ti eierkommunene i Haugaland Vekst IKS, samt Rogaland fylkeskommune.

 

Tekst: PYX