6 på Agendakonferansen

Til den årlige Agendakonferansen inviteres politikere, næringslivsledere og andre beslutningstakere i regionen. Her kan du lese hvordan 6 av 150 deltakere oppsummerer årets konferanse ved å svare på følgende 3 spørsmål:

 

1. Hvilke forventninger hadde du til Agendakonferansen 2016?

2. Hva vil du trekke frem som den mest givende informasjonen du fikk under årets konferanse?

3. Konferansen var titulert «Én region – ett ansikt». På hvilke områder mener du det er spesielt viktig at regionen er samstemt i fremtiden?

 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

Fredrik Skadal – finansdirektør, Runestad Investering AS. Foto: Jan Kåre Ness.

Fredrik Skadal
Finansdirektør, Runestad Investering AS

– Mine forventninger var i hovedsak å øke min innsikt på «tempen» for regionen både gjennom de formelle innleggene samt gjennom dialog med konferansedeltakerne.

– De ulike innleggene vedrørende klyngetankegang var spesielt givende – gjøre hverandre bedre gjennom samarbeid for bedre å kunne møte nødvendig omstilling.

– Mener de ulike innleggene viser behovet for generell mer samstemthet fremover og vil således ikke trekke frem et enkelt område. Regionen vil ha nytte av betydelig økt samarbeid for å møte konkurranse, nasjonal og internasjonal, samt for å kunne gjennomføre nødvendig omstilling og komme styrket ut av dette.

 

 

 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

John Høines – VP Kårstø, Statoil ASA. Foto: Jan Kåre Ness.

John Høines
VP Kårstø, Statoil ASA

– Jeg begynte som direktør og plassjef for Statoil på Kårstø i januar 2016. Jeg hadde en forventning om å møte andre sentrale beslutningstakere i regionen, noe som ble godt innfridd.

– Svein Olav Simonsen, direktør NHO i Rogaland, påpekte at ingen er mer kompetente på gass enn det vi er i Rogaland. Det kan jeg selvsagt bekrefte. Av flere gode foredrag likte jeg engasjementet til Terje Devold, prosjektleder for Vikingland.

– Vi har et felles bo- og arbeidsmarked i vår region. En viktig ting, etter min mening, er at vi greier å skape ny aktivitet og ikke hvor etableringen skal ligge. Da sikrer vi også at kompetanse blir i vår region.

 

 

 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

Wenche Tislevoll – Ordfører på Fitjar. Foto: Jan Kåre Ness

Wenche Tislevoll
Ordfører, Fitjar

– Få mer kjennskap til Haugesundregionen, spesielt med tanke på nyttig samarbeid med naboregionen Sunnhordland og hvordan vi sammen kan bli sterkere og få en positiv utvikling.

– Det må bli foredragene som omhandlet reiseliv – Verden vil ha opplevelser, ved Dag Aksnes i NCE, og Opplevelser i verdensklasse i Haugesundregionen fra Terje Devold, prosjektleder i Vikingland. Og foredraget av Torger Reve – Bærekraft og verdiskaping på Vestlandet.

– Det vil gjelde mange områder, spesielt de som har regional betydning. Kan nevne de store samferdselprosjektene, skole og utdanning, og innen næringsliv på kompetanse og utvikling.

 

 

 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

Andreas Fløgstad – Kommunalsjef, Sauda kommune. Foto: Jan Kåre Ness.

Andreas Fløgstad 
Kommunalsjef, Sauda kommune

– Jeg forventet, som tidligere år, gode foredrag, påfyll av inspirasjon til utviklingsarbeid i regionen, og en god og nyttig møteplass.

– Jeg lærte en del om næringsklynger som var veldig nyttig. Foredraget til Erik Jakobsen om dette var svært bra.

– Det blir viktig å enes om en plan for regional utvikling, og følge den. Evne til samarbeid og samhandling blir satt på prøve når konkrete prioriteringer skal gjøres.

 

 

 

 

 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

Siri Klokkerstuen – Ordfører i Etne. Foto: Jan Kåre Ness.

Siri Klokkerstuen
Ordfører, Etne

– Jeg hadde forventninger om å bli inspirert og oppdatert på muligheter for utvikling. Interessante tema og gode innledere stod på agendaen, og de innfridde. 

– Styrken vi har når det gjelder innovasjon, samhandling og kompetanse gir oss store muligheter for videre utvikling for næringslivet og regionen. Det er viktig å bli minnet om at vi må dyrke det vi er gode på og utvikle det videre. Det er stort potensiale i innovasjon i eksisterende bedrifter i tillegg til grundervirksomhet. Innovasjon skjer mer eller mindre i bedriftene hele tiden, men nå trenger vi stort fokus på utvikling av flere bærekraftige arbeidsplasser. Eksisterende bedrifter sitter på kompetanse, arbeidskraft og utstyr som ofte gir et fortrinn framfor nyetableringer. Vi er gode på innovasjon, men kan bli bedre på den kommersielle delen av driften. Reiselivtemaet var optimistisk. Vi er nr. 5 på opplevelsesturisme i verden. Potensialet er ekstremt. Vi må utvikle produkter som tar vare på villskapen i naturen og vi må få flere kassaapparat på plass. Nok en gang blir vi minnet om at vi er gode, vi må løfte frem troen, de gode eksemplene og bli bedre på å tenke kommersielt. I tillegg må vi intensivere arbeidet med å utvikle infrastruktur og fiber for å få utvikling nasjonalt og internasjonalt.  

– Vi må være samstemt i satsningen på samferdsel og infrastruktur.  

 

 

Haugesund 24112016 Agendakonferanse i regi av Haugaland Vekst.

Runar Skarstein – Regiondirektør Bedriftsmarked, SpareBank1 SR-Bank. Foto: Jan Kåre Ness.

Runar Skarstein
Regiondirektør Bedriftsmarked, SpareBank1 SR-Bank

– Jeg er alltid forsiktig med forventninger når det gjelder konferanser, men en oppdatering på saker vi hadde oppe i fjor, så jeg frem til.

– Jakobsen fra Menon og Reve fra BI fant jeg som mest interessante.

– Avgjørende. Vi lever i et samfunn hvor den politiske kjøttvekta rår og hvor de offentlige prosesser er meget viktige for en regions utvikling. Da skulle en tro det gav seg selv at «ett ansikt» ikke er så dumt. Slik er det kanskje ikke?