Veikonferansen

Februar

Sikker vei i fjell og ved fjord

Med Veikonferansen ønsker Haugaland Vekst sammen med E134 Haukelivegen AS og Næringsforeningen Haugalandet å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og øst på E-134, i tillegg til den nødvendige oppgraderingen av den viktige kyststamveien på E-39 mellom Bergen og Stavanger.

Veikonferansen 2020 ble arrangert 13.februar i Aksdal. Her fikk omlag 250 deltakere god informasjon om status for E134, E39 Rogfast og Hordfast, næringslivets behov, nasjonale føringer og prioriteringer, samt fylkeskommunale prioriteringer knyttet til Nasjonal Transportplan.