Veikonferansen

April

E39 og E134: NTP 2022 – 2033 er snart klar – har regjeringen prioritert våre veier?

Med Veikonferansen ønsker Haugaland Vekst sammen med E134 Haukelivegen AS, Hordfast AS, NHO Rogaland, Næringsforeningene på Haugalandet, Bergen- og Stavangeregionen å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny og vintersikker fjellovergang mellom vest og øst på E-134, i tillegg til den nødvendige oppgraderingen av den viktige kyststamveien på E-39 mellom Bergen og Stavanger.

Vi inviterer til Veikonferansen 2021 for E39 og E134 torsdag 8. april 2021 kl. 13.00 – 15.00. Konferansen er i år digital.

Nasjonal transportplan for 2022 – 2033 blir lagt fram før påske, og Veikonferansen blir i år viktigere enn noen gang. Fokus blir på samspillet mellom våre nasjonale transportkorridorer E39 og E134. Alle gode krefter, næringsliv og offentlig, må bidra fram mot NTP-vedtak før sommeren.

Våre viktigste saker er:

E134:  Vedtak om ny tunnel Seljestad-Røldal
E134:  Transportnæringenes krav om prioritering av Bakka-Solheim 
E39:    Realisering av Hordfast
E39:    Prioritering av strekningen Bokn-Stord

Finn ut mer