Haugaland Næringspark, Gismervik

Prosessindustrien er en av næringene i regionen som vil påvirkes mest av oljeprisfall og koronakrise. Under Agenda Haugalandet tirsdag ser Tiril Fjeld, daglig leder i Haugaland Næringspark likevel gode muligheter, ikke minst fordi vi har nok kraft!

Prosess-industrien påvirkes i stor grad av den globale øknomiske situasjonen. De økonomiske konsekvensene startet allerede i januar, da et stort antall kinesiske produksjonsfasiliteter og andre bedrifter måtte stenge midlertidig. Dette har betydd en nedgang i tilbudet av varer og tjenester. Karantene og sykdom har ført til at det for mange har vært vanskelig å opprettholde vanlig produksjonsnivå.

Men mens koronakrisen antas å være en alvorlig, forbigående krise, vil oljeprisfallet føre til permanent lavere prisforventninger med mer varige effekter. Konkurser og brutte verdikjeder internasjonalt vil bety en permanent nedgang i globaliseringshastigheten. Selv etter at smittefaren avtar vil mange bedrifter ha gått konkurs, og det vil for de overlevende bedriftene kunne oppleves vanskelig å skaffe komponenter og annen input.

Kraft gjør oss attraktive

Heldigvis har regionen vår fordeler som gjør oss attraktiv for nyetableringer. Industrietableringer er vanskelig mange steder på grunn av knapphet på kraft. Nå ligger alt til rette for at Statnett forsterker kapasiteten kraftig med en ny 500MW kraftlinje rett inn i en ny transformatorstasjon i Haugaland Næringspark.

– Haugalandet er en industriregion, så dette vil få enormt stor betydning for oss, både for den eksisterende kreaftkrevende industrien i regionen, men også for nødvendige nyetableringer. En rekke industriselskaper dreier nå mot elektrifisering, fornybar og grønn energi, og det at vi kan tilby tilstrekkelig med kraft gjør oss ekstra attraktive, og vil bidra til at vi både kan beholde eksisterende arbeidsplasser og få tilført nye til regionen, sier daglig leder i Haugaland Næringspark, Tiril Fjeld.

Tiril Fjeld vil fortelle mer om det industrielle mulighetsrommet i regionen i sesjonen for Industri og Energi under «Agenda Haugalandet» tirsdag 9. juni kl. 13.00.

Program for konferansen

Det vil være fire sesjoner under konferansen, knyttet til hver sin utsatte eksportrettede næring. Menon Economics vil innlede hver sesjon med status for den aktuelle næringen.