Agendakonferansen 2015

For andre året på rad, arrangerte Haugaland Vekst Agendakonferansen for regionens ledere og beslutningstakere. Målet med konferansen er å skape en arena hvor hele regionen er utgangspunkt for en strategisk utviklingsdiskusjon, ikke bare hver enkelt kommune for seg. Over tid er målet å styrke tillitt, kunnskap og strategisk samhandling på tvers av kommunegrensene.

140 politikere, offentlige ledere og næringslivsfolk var samlet for å diskutere: hva skal til for å gjøre regionen vår mer attraktiv og konkurransedyktig?

Siri Lill Mannes var dagens konferansier og loset deltakerne gjennom et program fullspekket av temaer relevante for regionen.

webbh8336

Et blikk fra innsiden
Ansvarlig redaktør i Haugesunds avis Einar Tho og regiondirektør i SR-bank Runar Skarstein brukte sine presentasjoner til å gi innblikk i hvordan vi ligger an i dag – fra innsiden av boksen. Skarstein åpnet sin sekvens med referanse til en undersøkelse som Haugaland Vekst har fått utført tidligere i år, og benyttet anledningen til å understreke flere styrker i regionens totale utvikling de siste årene.

– Vi har opplevd en formidabel befolkningsvekst over en lang periode. Når vi ser på hva som er skapt her, taler det for at vi har alle mulige forutsetninger for også å løse utfordringer vi står overfor i fremtiden, sa han.

…og fra utsiden
Dagens hovedforedragsholder var Christer Asplund med innlegget «Attraktivitet i Haugesundregionen. Tanker fra innsiden og utsiden av boksen.» Basert på sin lange erfaring med nettopp stedsutvikling, hadde han på forhånd analysert Haugesundregionen og hva som gjør oss spesielle nettopp her.

– Målsettingene i Haugesundregionen er de samme som målsettingene alle andre steder. Dere ønsker å tiltrekke mennesker, bedrifter og turister. Det fungerer ikke i dag, vi må finne hva som er stedets spesialitet og vi må selge det, sier Asplund.

Borddiskusjon
Engasjement fra regionens beslutningstakere er viktig for den videre utviklingen av Haugesundregionen, og innspillene som hentes inn under konferansen brukes videre i det regionalpolitiske arbeidet til Haugaland Vekst. Basert på tilbakemeldingene i fjor ble det i år lagt enda mer vekt på aktiv deltakelse under konferansen. Hver deltaker var i år utrustet med egen mentometerknapp, og det var satt av tid på de enkelte bordene til å løse oppgaven:

«Diskutér og prioritér de to viktigste temaene du mener det offentlige må prioritere å jobbe videre med, innenfor emnene bostedsattraktivitet og bedriftsattraktivitet.»

Paneldebatt

webbh7050

Hva skal til, spurte Siri Lill Mannes i dagens paneldebatt. Brian Bjordal forsikret om at blant annet flyplassen betyr være eller ikke-være for Gassco.

– Jeg har to hovedoppgaver på Stortinget i denne perioden. Den ene er å sikre flyplassen og den andre er hovedvegen Øst-Vest til Haugesund. Får jeg ikke det til så trenger jeg ikke stille til valg neste periode, la Kambe til.

Lokale fristelser
Arrangementet gikk av stabelen på Scandic Maritim, og det ble servert Haugaland Tapasbuffet – en sammensetning av lokale kortreiste fristelser av ypperste klasse.

Temaet for neste utgave av På Agendaen er nettopp lokal matopplevelse. 

webbh8540 webbh8695 webbh8668 webbh8572