Haugaland Vekst avviklet i formiddag den årlige Agendakonferansen som en digital tv-sending for regionens beslutningstakere i offentlig og privat sektor. Agendakonferansen belyser regionale muligheter og utfordringer, og har som formål å styrke samhandlingen mellom ledelsen i kommunene, sentrale personer i næringslivet og andre samfunnsaktører. 

Årets tema var “Veikart for Haugalandet: Verdiskaping, jobbskaping, samskaping”. 

Se hele TV-sendingen her:

Lavere vekst enn resten av landet

Knut Vareide fra Telemarksforskning viste at Haugalandet har lavere vekst enn resten av landet, og at regionens største utfordringen er kombinere næringsutvikling med å få unge folk til å ønske å bosette seg her. Ann Helen Hystad i Karmsund Maritime Group erfarte dette på kroppen. Erik Jakobsen i Menon Economics viste til de enorme sysselsettingsmulighetene innenfor flytende havvind.

Se opptak av denne seansen her:

Distriktsutfordringene på Haugalandet

Veksten i distriktskommunene på Haugalandet trues av fraflytting og mangel på kompetanse. Under Agendakonferansen fikk vi nyttige innspill fra Svein Richard Brandzæg i Distriktsnæringsutvalget, Stig Hatteland i Hatteland, ordfører i Suldal kommune, Gerd Helen Bø, kommunedirektør i Etne kommune Bjørn Tollefsen , Remy Penev i LO Nrd-Rogaland og Terje Aarekol i Omega/Medvind Næringshage.

Se opptak av denne seansen her:

Haugalandets plass i Rogaland

Haugalandets plass og rolle i Rogaland. Et tema flere paneldeltakere fikk bryne seg på. Er regionen flink nok til å samarbeide – internt og med andre regioner? Se hva fylkesordfører Marianne Chesak, fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg, regionrådleder og ordfører i Haugesund Arne Christian Mohn, stortingsrepresentant Terje Halleland, rådgiver i NHO Rogaland og prorektor for samhandling på HVL Liv Reidun Grimstedt svarte på det! Alle med ulikt nedslagsfelt, men med samme tanke om samarbeid på tvers.

De ulike representantene trakk blant annet frem hva vi burde samarbeide om både innad på Haugalandet og på tvers av Rogaland/Vestland. Å støtte opp om fremtidsrettede prosjekter som kan gi regionen sårt trengte arbeidsplasser for fremtiden var et område som ble fremheve i kombinasjon med å tilrettelegge for gode kompetanseløp.

Ecofisk som har fått konsesjon og areal til å planlegge Norges største landbaserte matfiskanlegg for laks i et gammel steinbudd i Espevik er det konkret eksempel på det. Hør hva CEO Bjørn Inge Staalesen sier om fremdriften på prosjektet.

Se opptak for hele seansen her:

Hvordan kan Haugalandet bli mer attraktivt?

Etter pause fortalte Knut Vassbotn om det nye lokale havvind-selskapet Deep Wind Offshore og mulighetene innen flytende havvind, og møteleder Harald Larssen Lønning utfordret ordfører i Tysvær Sigmund Lier, kommunikasjonssjef i Karmsund Havn Tine Osmundsen og banksjef i Haugesund sparebank Bente Haraldson Syre på å se litt inn i glasskulen. Se samtalen og deres optimistiske taker om fremtidens Haugalandet:

Veikart for vekst og utvikling

For å sikre best mulig utvikling og vekst, arbeider Haugaland Vekst med et veikart for regionen. Veikartet skal fortelle regionen hva vi de neste fire årene må jobbe med for å få økt verdiskaping, flere arbeidsplasser, øke attraktiviteten og sørge for videre utvikling. Hør mer om prosessen rundt Veikartet fra leder og nestleder i Haugaland vekst, Tormod Karlsen, og Inger Kallevik Haavik.