Internasjonal datafiber til regionen styrker mulighetene for ny datasenterindustri

Det skal nå etableres en europeisk fiberring til en halv milliard kroner for å styrke Norge som datasenternasjon. Flere aktører fra vår region er tungt inne i konsortiumet som skal bygge ny 700 km lang fiberkabel mellom Norge og Storbritannia.

Med transportkapasitet på inntil 160 terabits pr sekund vil den undersjøiske fiberkabelen øke datakapasiteten mellom Norge og utlandet betydelig.

Høyhastighetskabelen mellom Green Mountain-anlegget på Rennesøy og Newcastle i England blir en del av et større fibernettverk som Altibox etablerer, Euroconnect-1, som skal sørge for en robust og førsteklasses digital infrastruktur. Nordsjøkabelen og leid fiberkapasitet i Europa er sentrale brikker i Euroconnect. Haugaland Kraft og Hatteland Group er tungt inne i konsortiet som bygger forbindelsen sammen med Lyse/Altibox, BKK, Ryfylke IKS og Green Mountain, skriver Lyse-konsernet i en pressemelding.

Mål om datasenter til regionen

Haugaland Vekst var med i forprosjektfasen for prosjektet om internasjonal datafiber, kjørt i regi av samarbeidspartneren Ryfylke IKS. Det er et stort, teknisk og kostnadskrevende prosjekt som nå har båret frukter.

K. Tormod Karlsen, adm. dir. i Haugaland Vekst

– Dette er fantastiske nyheter, og vil bety svært mye for vår region og attraktivitet når det gjelder kapasitet på internasjonalt fiber, både for eksisterende virksomheter og nye mulige etableringer! Vi er svært glad for at forprosjektet vi var med å etablere og skaffet inn investorer i, nå realiseres i vår storregion. Utover det å få fiber-infrastrukturen på plass og finansiert, har satsingen handlet om å få tilrettelagt for grønn datasenternæring og hvorvidt det er mulig å få til et slikt datasenter etablert i vår region, for eksempel i Gismervik, sier Tormod Karlsen, administrerende direktør i Haugaland Vekst.

Gjennom Nordsjø-kabelen og Euroconnect kobles Norge sammen med sentrale digitale knutepunkt som London, Brussel, Amsterdam og Hamburg. Det betyr at Norge kobles på de store datasenter-knutepunktene i Irland, Danmark og Sverige, steder der aktører som Microsoft, Facebook, Google og Amazon allerede har store datasentre.

Byggingen av kabelen mellom Norge og Storbritannia (UK) starter like over nyttår i 2020, og tas delvis i bruk mot slutten av 2020. Siste del av sjøkabelstrekkene forventes ferdig i 2021.

Jan Håland, direktør i Haugaland Kraft Fiber. (Foto: Haakon Nordvik)

– Godt posisjonert for nye etableringer

– Vi i Haugaland Kraft er sammen med konsortiet glade for muligheten til å investere i samfunnskritisk norsk infrastruktur, også mot utlandet. Haugaland Kraft har i snart to tiår investert over en milliard kroner i digital infrastruktur på Haugalandet, Sunnhordland og i indre Ryfylke. Behovet for høy datakapasitet og en direkteforbindelse mellom Norge og Storbritannia og resten av Europa er stort. Investeringene er betydelige, men vi er flere om å dele regningen, sier Jan Håland, leder av fibervirksomheten i Haugaland Kraft i en egen pressemelding.

– Den nye fiberkabelen vil komme inn til Norge på Rennesøy i Ryfylke. Haugaland Kraft bygget sist sommer fiberkabel fra vår region til Rennesøy. Vi er dermed allerede godt posisjonert til å trekke til oss nye etableringer av virksomheter (som f.eks. datasentre) som har behov for fiberkapasitet og ren energi på Haugalandet, sier Håland.

Samfunnskritisk infrastruktur

Teleselskapet Altibox, som er mest kjent for å levere internett og underholdningstjenester til norske og danske husholdninger – har 48% av fibermarkedet i Norge, og har i flere år også levert tjenester til proffmarkedet.

Toril Nag, konserndirektør tele i Lyse

– Vi i Lyse og Altibox er sammen med konsortiet glade for muligheten til å investere i samfunnskritisk norsk infrastruktur også mot utlandet. Altibox-partnerskapet har de siste 18 årene investert flere milliarder kroner i digital infrastruktur i hele Norge. Behovet for høy datakapasitet og en direkteforbindelse mellom Norge og Storbritannia og resten av Europa er betydelig, Investeringene er betydelige, men vi er flere om å dele regningen, sier Toril Nag som er konserndirektør for telekom i Lyse og styreleder i Altibox.

Hun framholder at den nye sjøkabelen mot England vil styrke Norges posisjon som et attraktivt sted for å investere i nye datasentre.

– Vi har stabil og grønn energi, stabile politiske forhold, en velutdannet befolkning og et kjølig klima. Flere regioner har også et fjernvarmesystem, som for eksempel Lyse har i Stavanger-regionen, som til en viss grad kan nytte overskuddsvarme fra store datasentre, sier Nag.

 

Faksimile Dagens Næringsliv, 28. november 2019