Regionrådet for Haugaland består av alle 10 eierkommunene i Haugaland Vekst IKS i tillegg til Rogaland fylkeskommune. Regionrådet er eneste formelle møteplassen mellom kommunene på øverste ledernivå. Her møter ordfører og rådmenn fra kommunene: Haugesund, Tysvær, Karmøy, Utsira, Sveio, Bokn, Vindafjord, Etne, Suldal og Sauda.

Tilsammen har regionrådet 21 medlemmer. Leder for regionrådet for Haugalandet er ordfører i Haugesund, Arne-Christian Mohn. Haugaland Vekst er sekretariat for regionrådet og kontaktperson er administrerende direktør K. Tormod Karlsen.

Mer info om agenda kommer!