– I et langsiktig perspektiv er det viktig at vi i samlet tropp kan vise hva regionen vår har å tilby. Det er dette regionalt omdømmearbeid handler om, og som de mest engasjerte bedriftene i regionen samarbeider for, sier Jannicke Kvarven, leder for Haugesundregionens omdømmerabeid.

IMG_2547
Partnere fra Haugesundregionens omdømmearbeid og yrkes- og utdanningsrådgivere fra skolene møttes i går på Husøy.

Bedre kjennskap til hverandre var i går bakteppet for et nettverksmøte mellom partnerbedriftene og -virksomhetene i omdømmearbeidet og rådgivere fra våre lokale ungdom- og videregående skoler.

Møtet fant sted på Husøy, hvor de 40 oppmøtte fra næringslivet og yrkes- og utdanningsrådgivere fra skolene var på bedriftsbesøk hos Karmsund Havnevesen og BioMar.

 

Bedre kjennskap – flere veivalg

– Når rådgiverne skal veilede de unge elevene om deres videre studie- og yrkesmuligheter, er det viktig at de har kjennskap til vårt lokale nærings- og arbeidsliv. Det finnes mange spennende prosesser og positive utviklinger i vår region som få kjenner til, sier Kvarven, og legger til:

– Jo mer attraktiv vi fremstår som region, jo flinkere folk får vi til å søke jobber her. Det handler om å posisjonere regionen for å sikre god, fremtidig kompetanse. Vi er alle ambassadører for Haugesundregionen og har et ansvar for måten vi fremstiller vårt bo- og arbeidssted. Da må flere kjenne bedre til hverandre, sier Kvarven.

 

IMG_2546
Havnedirektør Tore Gautesen presenterte Karmsund Havn, og informerte om investeringsplaner på hele 650 millioner kroner de neste seks årene.

Investerer for 650 millioner kroner

Foran tilhørerne presenterte havnedirektør Tore Gautesen Karmsund Havn – Norges 3. største havneområde målt i godsomslag, med sine 60 havneområder i porteføljen og over 42.000 skipsanløp per år. Fra 2016 og frem til 2022 har Karmsund Havn også investeringsplaner på hele 650 millioner kroner.

3. mars i år ble Karmsund Bulk Terminal på Husøy åpnet av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp), som uttalte følgende til Haugesunds Avis:
– Vi er veldig positive til det som skjer. Haugesund-området posisjonerer seg godt og blir et gigantisk knutepunkt. Vi ønsker mer gods over på sjø og jernbane, og effektive terminaler som denne, får ned kostnadene.

 

IMG_2549
Chris Hume, direktør hos BioMars avdeling på Husøy, kan fortelle om flere suksesshistorier knyttet til lærlingebruk i bedriften.

Fra lærling til ansatt 

Deretter presenterte direktør for BioMars avdeling på Husøy, Chris Hume, fiskefôrbedriften. BioMar er ledende innen produksjon, utvikling, markedføring og distribusjon av fôr til fiskeoppdrett i Norge.

Fabrikken på Husøy ble etablerte i august 1996, og produserte 8000 tonn fiskefôr i løpet av oppstartsåret. I 2014 hadde produksjonen imidlertid økt til hele 190.000 tonn. En av fire fiskeoppdrettet i Europa og Chile blir fôret med fôr fra BioMar.

Avdelingen på Husøy har i dag 65 ansatte og 2 lærlinger.

– Vi har bevisst fulgt lærlingprogrammet i rundt 6 år, noe som har ført til at vi årlig har tatt inn 2-3 lærlinger hvert år. Vi har flere suksesshistorier der lærlinger får god opplæring og ender opp som ansatte i vår bedrift. Og vi trenger flinke folk da vi har store investeringsplaner og tro og håp om å bli blant verdens største fôrprodusenter, fortalte Hume.