Begynner arbeidet i ungdomskolen

Det er ikke bare utenbys det settes inn store krefter for å sikre framtidig kompetanse. For Ronny Sætre i Haugaland Vekst er primærgruppen ungdomsskoleelever.

– Vårt mål er å bidra til kunnskapsbaserte valg når ungdommen velger videregående utdanning. I det legger vi blant annet at elevene skal få informasjon om hvilken kompetanse som er etterspurt i regionen vår i dag, og som med høy sannsynlighet også vil være det i framtiden, sier Ronny Sætre.

bh0210 kopi

Marco Elsafadi snakket om å ta valg under Yrkesmessen 2016.

Haugaland Skole- og arbeidsliv (HSA)
HSA er et interkommunalt initiativ eid av kommunene Bokn, Haugesund, Karmøy, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord. Hovedoppgaver gjennom året er blant annet arrangementet Yrkesmessen og utvikling av faget utdanningsvalg på Haugalandet.

– Vi har flere arrangementer gjennom året hvor målgruppen er både elevene selv og deres foreldre. Yrkesmessen er den største med over 70 utstillere fra regionen vår. Her står stort og smått av bedrifter i regionen parat for å fortelle elevene om sine jobbmuligheter og gjerne egne yrkesvalg, sier Ronny.

– I tillegg arbeider vi tett med rådgiverne på de ulike skolene i regionen, og i disse dager planlegges blant annet et kurs for faglærere i faget Utdanningsvalg. Rådgivere i skolen har et kjempeviktig ansvar, og dette er tiltak som skal sikre at både faglæreren og eleven får størst mulig utbytte av faget Utdanningsvalg, sier Sætre.

Jobbcoach
Et nytt og spennende initiativ fra HSA er Jobbcoach. En Jobbcoach er en person som har sagt seg frivillig til å la seg kontaktes av ungdom som ønsker seg bedre kjennskap til vedkommende sitt utdannings- og yrkesvalg.

– Hovedhensikten er å fortelle elevene hva Jobbcoachen selv bruker utdanningen sin til. For mange elever er det vanskelig å se sammenhengen mellom skolefag og arbeidsliv, og vi ønsker å vise at det er mange ulike måter å leve et yrkesliv på, sier Sætre.

Vil du bli Jobbcoach? 

Diverse bilder fra Yrkesmessen 2016: 

bh0202 bh0160 2 kopi bh0119bh0269 kopi bh0387 kopi bh0535 kopi