Besøk av EUs ambassadør til Norge

Over to tettpakkede dager i februar besøkte ambassadør Thierry Béchet Ryfylke og Haugalandet for å lære mer om norsk energiproduksjon og fremtidens næringer.

Haugaland Vekst var vertskap for Ambassadørens delegasjon i Haugesund og gav orienteringer om både energiprogrammet NCEC, den maritime klyngen og næringslivet for øvrig, spesielt innen energiklyngen. Les mer her hvordan ambassadøren sammen med representanter fra OED opplevde besøket 

EUs ambassadør til Norge, Thierry Béchet, besøkte i februar Kvildal kraftstasjon i Ryfylke og andre viktige aktører innen energiklyngen i regionen. Kraftverket er Norges største målt i installert effekt, og ble satt i drift i 1986 som en del av Ulla-Førreutbyggingen. Der ble ambassadøren tatt imot av representanter fra både Statkraft og Statnett som ga ham en innføring i kraftverkets historie og funksjon, samt hvordan de arbeider med den nye undersjøiske strømkabelen, North Sea Link, som skal knytte det britiske og det norske kraftsystemet sammen fra 2021. Prosjektet er delfinansiert av EUs Connecting Europe Facility.