Aktuelt

EU-millioner til flytende havvind utenfor Karmøy

EU har i dag gitt 290 millioner kroner i støtte til et testprosjekt som skal designe, bygge, installere og drifte en flytende havvindturbin ved testsenteret på Karmøy. Norwegian Offshore Wind Cluster skriver i en pressemelding at dette vil være første gang en 10 MW vindturbin brukes på et flytende fundament, og prosjektet har som formål […]

Nye økonomiske tiltak: Kompensasjonsordning for bedrifter

Regjeringen kom i dag med en kompensasjonsordning for bedrifter som er rammet av koronautbruddet. De vil opprette en ordning der staten dekker en andel av bedriftenes faste kostnader. En slik ordning vil koste mellom 10 og 20 milliarder kroner i måneden. Dette skal hjelpe bedrifter som har mistet store inntekter over natten, men som fortsatt […]

Samhandling på tvers for regionalt næringsliv

Haugaland Vekst har tatt initiativ til å etablere en «samhandlingsgruppe for næring» som består av sentrale aktører innen næringsutvikling i vår region. Utbruddet av korona har rammet vår region på lik linje med resten av landet og verden. For kommunene har det vært viktig å redusere smittefaren og ivareta innbyggernes helse. Fokuset på helse, skole […]

KS Rogaland: Kommuner og fylkeskommunen står klare til å bidra

Kommunene og fylkeskommunen i Rogaland viser stor fleksibilitet, innsatsvilje og evne til å håndtere det uforutsette i forbindelse med koronasituasjonen. I krisesituasjoner er det viktig med et godt samarbeid om felles løsninger mellom stat og kommune. Nå er kommunene og fylkeskommunen klare til å iverksette motkonjunkturtiltak, sier styret i KS Rogaland.   Omstillingen i kommunene […]

Sildikon Valley 2020 blir avlyst

Vi har nå tatt den vanskelige beslutningen om å avlyse Sildikon Valley 2020. Situasjonen i dag og fremover er så uoversiktlig og usikker at vi vil hverken få organisert godt nok eller gjennomført konseptet som ønsket. Flere bedrifter ser seg ikke i stand til å gjennomføre Sildikon Valley med de forberedelser og oppfølging som trengs […]

Historisk høy ledighet i Rogaland

De to siste ukene har tallet på permitteringsvarsler økt dramatisk, opplyser NAV Rogaland i en pressemelding.  Totalt har om lag 350 bedrifter fra Rogaland sendt permitteringsvarsler som omfatter 21 007 personer. 5621 permitteringsvarsler kommer fra Nord-Rogaland og 15 400 fra sørfylket. Varslene gjelder bedrifter som permitterer 10 eller flere. I følge leder for NAV Rogaland kommer varslene fra […]

Kampen for ny E-134

Realiseringen og moderniseringen av de viktige hovedfartsårene E-134 og E39 er avgjørende for næringsutviklingen for hele vestlandsregionen. I dag ble Veikonferansen 2020 arrangert i Aksdal. Fokus for konferansen er «E134 – transportkorridor øst-vest og kopling mot Vestlandet». Haugaland Vekst ønsker sammen med E-134 Haukelivegen AS og Næringsforeningen Haugalandet å fokusere på innsatsen som må til for å få gjennomført en ny […]

Fra partner-konferansen

Fredag arrangerte RENergi-programmet sin årlige partnerkonferanse i Haugesund. Hydrogen stod i fokus, i tillegg til behovet for større tanker, tydeligere strategier og mer samarbeid. Haugesund-ordfører Arne-Christian Mohn åpnet med å snakke om regionens infrastruktur; hav, industri og energi. Mohn var tydelig på at det er nye energiformer som etterhvert vil overta for olje og gass. […]

Avgjørende for næringslivet

Hvor viktige er oppgradering av E-134 for næringslivet? Og hvordan prioriterer fylkene veien inn mot ny NTP? Vi er produsenter her i vest, produktene må ut til kundene, tiden er knapp, og det samme er marginene. Hege Mokleiv, daglig leder Permanor og nestleder NHO Rogaland, ledet et panel fra næringslivet som tydelig viste hvor stor […]

– Rogfast og Hordfast er i rute

Under Veikonferansen 2020 oppdatere Statens Vegvesen de fremmøtte om status for ny ferjefri E39. Prosjektleder i Statens Vegvesen, Gunnar Eiterjord, ga en oppdatering på E39 mellom Stavanger og Bergen. Rogfast er i gang, og første del av prosjektet, Eiganestunnelen åpner om kort tid. Utbyggingen ble stanset av Vegdirektøren i høst for å få kostnadene ned. […]

Last inn eldre nyheter