Betraktning – Juni 2015

Forrige uke falt avgjørelsen i to svært viktige saker for regionen vår, saken om høysikkerhetsfengsel og saken om nytt beredskapsområde. Vi i Haugaland Vekst har arbeidet med disse temaene gjennom flere år, og jobbet tett med mange ulike aktører for å komme fram til løsningen som best ivaretar Haugesundregionens interesser. Det er derfor svært gledelig å registrere at vi i stor grad har fått gjennomslag i begge sakene.

 

Gjennomslaget kom i form av et stortingsvedtak som anbefaler at det bygges nytt fengsel i Haugesundsområdet og at dagens beredskapsområde i overskuelig fremtid beholdes samlet i det nye politidistriktet (Rogaland/Sør-Vest). Dette er fornuftige avgjørelser sett både fra et justisfaglig- og regionalt perspektiv.

 

Arbeidet videre vil for fengselssaken handle om å komme fram til gode lokaliseringsalternativer. Her må vi sørge for at regionen og kommunene kommer raskt på banen, slik at byggingen kan starte fortløpende etter at beslutning om lokasjon er tatt. Situasjonen om soningsplasser i regionen vår er prekær, og det er svært viktig at ballen ruller raskt nå når avgjørelsen om finansiering endelig er i orden.

 

Når det gjelder saken om nytt beredskapsområde, var justisministeren i stortingsdebatten tydelig på at det virkelige arbeidet med reformen starter nå. Viktige stikkord vil i så måte være å sikre at ulik politifaglig kompetanse og arbeidsplasser spres utover hele de nye distriktene.

 Det arbeidet Haugaland Vekst har gjort i denne saken har vært uvurderlig. Uten det pådriverarbeidet er det ikke så sikkert at vi hadde fått slikt gjennomslag. Arbeidet har vært gjort på bredest mulig grunnlag på hele Haugalandet. Et nytt fengsel vil bidra til å befeste Haugalandet og Sunnhordland som en region. Et slikt fengsel befester regionstatusen vår.

– Leif Asbjørn Skogland, tidligere lokallagsleder for NFF i Haugesund fengsel.