Stadig bedre velferdsteknologi-tjenester gjør at befolkningen kan bo tryggere og lenger hjemme. I en tv-sendt konferanse fredag 21. mai får du nyttig informasjon om hvilke tjenester kommunene på Haugalandet jobber med å tilby, og gode idéer til hva som er mulig å gjøre selv.

For å utvikle morgendagens omsorg samarbeider kommunene på Haugalandet om å tilby velferdsteknologi til beste for innbyggerne. 

– Kommunene ønsker med dette å bidra til at innbyggere med ulike former for behov opplever større grad av trygghet, mestring og selvstendighet i hverdagen, og at de samtidig får hjelp når de trenger det, forteller Sturle J. Monstad i Haugaland Vekst, leder av kommunenes velferdsteknologi-prosjekt. 

På TVHaugaland fredag 21. mai kl. 12.00 arrangeres det en digital konferanse om den nye velferdsteknologien. Sendingen kan også følges på nettet via denne siden, både direkte og i etterkant.

Se konferansen her:

– Målet er å gjøre de gode løsningene mer kjent i kommunene, og konferansen vil fungere som en tv-sending, der vi får vite mer om de ulike teknologitjenestene og hvordan disse kan komme til nytte for innbyggere med ulike former for behov, sier Monstad.

Bredt tilbud

Velferdsteknologi kan være så mangt. For de som er avhengige av å ta viktige medisiner til faste tider, hjelper medisindispensere dem med dosering og påminnelse om tidspunkt. 

– Forbrukerteknologien er også i stor utvikling, med smartklokker som registrerer puls- og hjerteforstyrrelser, lokasjon, aktivitet og fall. Løsningene blir stadig bedre tilpasset for brukere som enten har et konkret helsebehov eller som ønsker en mobil trygghetsalarm. I familier der den ene har begynnende demenssykdom, er det for eksempel mange som skaffer seg en smartklokke eller mobil med GPS og bruker dette privat, sier Monstad.

Les mer om Velferdsteknologi-prosjektet  

De nyere trygghetsalarmene har mange nyttige funksjoner, og er til god hjelp
En god røyksensor kan redde liv
Lokaliseringsteknologi kan gjøre det enklere å “finne seg selv” – og andre man har omsorg for
Medisindispensere gjør livet med nødvendige medisiner mye enklere
Sturle J. Monstad, prosjektleder for velferdsteknologi i Haugaland Vekst