Brettspill om faget utdanningsvalg på timeplanen til ordførere og elever

Brettspill på timeplanen til ordførere og elever

Det var god stemning da elever fra Håvåsen, Frakkagjerd og Stangeland møtte ordførere i Haugesundregionen for å spille «UTV-spelet» på regionsrådsmøtet 31. august. 10. klassingene utfordret ordførerne i brettspillet som er utviklet av lærere på Voss og Hordaland fylkeskommune.  Brettspillet er laget for ungdomsskoleelever som skal orientere seg om utdanning og yrke i faget utdanningsvalg.

Aktiviteten og engasjementet var på topp hos alle sammen og latteren satt løst. Tilbakemeldingene fra elever og ordførere var at dette vår moro og lærerikt og at dette kan være et nyttig verktøy i faget utdanningsvalg.