Den grønne Agendakonferansen 2018

Haugaland Vekst arrangerte i går den årlige Agendakonferansen for inviterte næringslivsledere og beslutningstakere i offentlig sektor. Temaet var grønn industriell fremtid, og mange gode innledere kom med interessante perspektiver fra scenen.

Leder av Haugaland Veksts regionråd Jarle Nilsen åpnet konferansen, og fokuserte på regional samhandling, og hvordan dette vil

Agendakonferansen 2018: Jarle Nilsen (Foto: Grethe Nygaard)

bidra til å styrke regionens attraktivitet.

– Det kan styrke omdømmet vårt, posisjonen vår, og gjøre Haugalandet til en mer attraktiv region, både for oss som bor her, for unge som vurderer å etablere seg her, for turister som vil komme på besøk, og for de som vil investere her, sa Nilsen.

Han snakket om kompetansearbeidslivet på Haugalandet, og om hvordan omstillingene skjer ute i etablerte bedrifter.

– Jeg er kjempestolt av at næringslivet vårt har vært så flinke på omstilling, at de tør å satse, og at dette fører til videreutvikling på Haugalandet. Dette er det viktig at vi legger til rette for, avsluttet han.


Løypemelding fra NHO

Agendakonferansen 2018: Tone Grindland (Foto: Grethe Nygaard)

Tone Grindland er ny regiondirektør for NHO Rogaland, og ga forsamlingen et regionalt tilbakeblikk siden forrige Agendakonferanse. Hun viste at pilene peker oppover etter noen tunge år, men at vi må være oppmerksomme på at nettopp dette faktisk legger en demper på gründerånden.

– Det er viktig at vi beholder og utvikler de konkurransefortrinnene regionene vår har, og mener også at det blir viktig å se på hvilke muligheter de store utbyggingsprosjektene som Rogfast kan gi. Hvilke muligheter gir det når vi får en mer funksjonell region, spurte Grindland, og poengterte at flere må i arbeid, og at vi må benytte ny kompetanse.

Se Grindelands presentasjon som PDF:
05 Tone Grindland Agendakonferansen 29.11.2018

Equinor som motor for grønn vekst

Ledende forretningsutvikler Equinor, Arne Eik, fortalte hvordan de i fjor justerte strategien sin for å kunne være en motor for grønn vekst.

Agendakonferansen 2018: Arne Eik (Foto: Grethe Nygaard)

– Vi har som mål at vi skal være med på å endre olje og gass-indrustrien til å bli mer konkurransedyktig og mer effektiv. Vi skal være konkurransedyktige uansett oljepris, gasspris og kraftpris. Vi har fokus på lavkarbonfremtid, og skal finne gode løsninger for dette.

15-20% av Equinors investeringer i 2030 skal være innenfor nye energiløsninger.

– Vi skal satse betydelig og samtidig sikre lønnsomhet innenfor fornybar energi, og vi skal med de tradisjonelle kjerneproduktene våre, olje og gass, finne nye løsninger og nye produkter for å møte lavkarbonfremtiden. Karbonfangst og lagring av CO2 blir også et satsingsområde for Equinor, sa Eik.

Equinor har med sin Hywind-teknologi vist at Norge kan utvikle og produsere vindmøller med fagarbeidere og ingeniører i Norge. De er klare for å satse videre på flytende havvind.

– Men da trenger vi en diskusjon rundt rammevilkårene. Vår ønskede havvindsatsing i Nordsjøen vil redusere CO2-utslippene på norsk sokkel kraftig. Disse utslippene har økt siden 1990, og vi må få dette ned. Havvind vil bidra godt til dette på Snorre og Gullfaks. Vi ser også på mulighetene som ligger i Nordsjøen med tanke på lagring av CO2. Kan vi for eksempel få England og Nederland til å lagre sin CO2 på norsk sokkel?, spurte Eik.

Se Eiks presentasjon som PDF:
07 Arne Eik StatoilAgendakonferansen

Styreleder i MET-senteret Simon Næsse snakket om flytende havvind.
Se egen sak her

Veikart for grønnere industri

Agendakonferansen 2018, Ole Børge Ytterdal (Foto: Grethe Nygaard)

Leder av Energi- og miljøavdelingen i Norsk Industri, Ole Børge Ytterdal, fortalte om deres «veikart for grønnere industri», og understrekte at det er tvingende nødvendig med raske kutt i CO2-utslippene, før det er for sent og blir irreversibelt. Fangst, transport og lagring av CO2 blir derfor viktig, og man er helt avhengige av et godt virkemiddelapparat som er med på å muliggjøre endringer i industrien.

Se Ytterdals presentasjon som PDF:
11 Ole Børge Ytredal Agendakonferansen Haugesund 29. november 2018 oby

Norges hydrogenhovedstad

Agendakonferansen 2018: Øyvind Olsen og Sigmund Lier (Foto: Grethe Nygaard)

Øyvind Olsen er rådgiver for forretningsutvikling i Energiprogrammet NCEC, og han oppdaterte om programmet sammen med Tysvær-ordfører og prosjektansvarlig Sigmund Lier. Fokuset nå er på å lande reelle nyetableringer i hele regionen, og de fortalte blant annet om ambisjonen om å bli landets hydrogenhovedstad, og om betydning til Haugaland Næringspark på Gismarvik. For tiden jobber NCEC konkret med Eramet i Sauda, produksjon av biofuel og alger, landbaserte oppdrett og flere mulige datasentre.

– Vi får mange spennende henvendelser fra interessenter, og det viser seg å være et stort behov for bedre koordinering i etableringsprosessen, fortalte Øyvind Olsen, som også fortalte om betydningen av scenario-analyser og ringvirkningsanalyser.

Se Olsen og Liers presentasjon som PDF:
NCEC Lier Olsen Agendakonferansen 29NOV2018 (1)

Agendakonferansen 2018, Inge Løyning (Foto: Grethe Nygaard)

Sauda fanger flammen

Saudas satsing på resirkulering av spillenergi fra Eramet er et av de beste eksemplene på tanken bak NCEC. Daglig leder i Sauda Vekst fortalte entusiastisk om hvor stort potensiale det ligger i å fange energien i flammen som brenner fra pipene til Eramet.

– Ved å fange varmen i flammen kan vi få hele 100GHB-strøm årlig, noe som tilsvarer forbruket til en liten norsk by. Sauda fjernvarme utnytter sidestrømmer fra Eramet, og her har vi noe konkret som vi etterhvert kan bidra med inn i NCEC slik at det også kan få regional betydning, sa Løyning.

Sauda har også mål om produsere alger, bioplast, starte oppdrett av kongereker, landsmoltanlegg og et mulig datasenter i den gamle kraftstasjonen.

– Slik skaper vi også et godt og variert arbeidsmarked i Sauda, forklarte Løyning.

Se Løynings presentasjon som PDF:
Inge Løyning Agendakonferansen 29NOV2018 (1)

– Vi må ha plast!

Bellonas seniorrådgiver Olaf Brastad mente at vi gjennom de siste 30 års miljøkamp har drevet produksjonsindustriell fremmedgjøring.

Agendakonferansen 2018, Olaf Brastad (Foto: Grethe Nygaard)

– Vi MÅ ha plast! For å kunne utnytte teknologiene vi har blitt presentert i dag, må vi det. Vi kan ikke være fremmedgjort i forhold til det. Vi må tilbake til den gamle forurensingshistorien da miljøpolitikken dreie seg om å ta miljøgiftene ut av kretsløpet. Hadde det ikke vært for materialkunnskapen vår, hadde vi ikke kunnet utnytte den informasjonsteknologien som vi har i dag, sa Brastad.

Bellona-rådgiveren var ikke redd for å snakke tydelig:

– Jeg orker ikke å identifisere meg med store deler av miljøbevegelsen! For vi MÅ produsere! Stål er det viktigste konstruksjonsmaterialet vi har i verden. Skal vi elektrifisere oss, avkarbonifisere oss, så må vi ta i bruk de naturressursene vi har, men vi må gjøre det med en grunnleggende respekt for at det skal forvaltes på en dugelig måte. Vi må etablere en forvaltningskultur hos den oppvoksende slekt!

Agendakonferansen 2018(Foto: Grethe Nygaard)

Dagens konferansier Silje Rødeseike inviterte fire av stortingspolitikerne våre til en spørsmålsrunde rundt grønn industri. Sveinung Stensland, Hege Haukeland Liadal, Terje Halleland og Liv Kari Eskeland pratet om alt fra omstilling til samhandling på tvers av kommunegrenser, NCEC og havvind-initiativ, og politikerne var enige om at de er klare for å bli invitert til informasjonsmøter for å kunne sette seg inn i virksomheter, næringer og problemstillinger.

 

Hvordan tiltrekke seg internasjonale investorer?

Matz Engmann er mannen som fikk Facebook til å etablere seg i Luleå og dermed gi enorme muligheter til den lille byen i nord-Sverige. Hvordan tiltrekker vi oss investeringer fra utlandet?

Agendakonferansen 2018, Matz Engman (Foto: Grethe Nygaard)

– Man må ut og reise! Se og oppleve! Finne ut hva man kan ta med seg hjem, hva man internasjonalt kan trenge av det vi kan by på. Så er det viktig å posisjonere seg på riktig måte. Man må skape en interesse og en historie. Man kan ikke starte med å selge Haugalandet. Man må sette Haugalandet inn i riktig sammenheng. Selge Skandinavia først. Hva er unikt med Skandinavia? Dernest Norge? Hva er det Norge har som ingen andre har? Og til slutt regionen. Tydeliggjøre den, sa Engman.

Han var også opptatt av kommunikasjon og markedsføring.

– Det nytter ikke å ha verdens beste idéer om man ikke forteller om dem. Man må kommunisere de gode mulighetene, og sørge for at man har et godt business case å selge. Internasjonale investorer må kunne føle seg trygge på at alt kan regnes hjem. Skal man få til dette, må man være proaktiv, og det kreves langsiktighet og utholdenhet. Dere må analysere trender, kunder og markeder. Dere har mye i skattekisten her på Haugalandet, men verden vet ikke at dere finnes. Dere må bli flinkere til å fortelle om det, avsluttet Engman.

Se Engmans presentasjon som PDF her (tilgjengelig for nedlasting til 7. desember)

En samhandlende region

Avslutningsvis fortalte administrerende direktør Tormod Karlsen i Haugaland Vekst om hvordan de fra nyttår utelukkende skal ha fokus på det regionale. Ambisjonsnivået bygges på uttalte målsettinger om utvidet regionalt samarbeid i vedtatt regional utviklingsplan.

Agendakonferansen 2018, K. Tormod Karlsen (Foto: Grethe Nygaard)

– Haugaland Vekst skal være mer proaktive og tilstede der beslutninger for regionen tas, og vi skal bruke ressurser til påvirkning av regionale satsingsområder i forkant av beslutninger. Vi skal tilrettelegge for å tiltrekke oss større nasjonale og internasjonale etableringer, og stimulere til mer klyngesamarbeid, fortalte Karlsen.

I likhet med flere andre rettet også Karlsen fokus på viktigheten av å kommunisere riktig.

– Kommunikasjon blir viktig, og vi skal arbeide med mer synliggjøring av regionen både nasjonalt og internasjonalt, og også styrke samarbeidet med naboregionene, avsluttet Karlsen.

Se Karlsens presentasjon som PDF:
29 Tormod Karlsen Agendakonferansen 2018

 

Agendakonferansen 2018, Konferansier Silje Rødeseike (Foto: Grethe Nygaard)

 

Tekst: PYX