Det går mot lysere tider

Maritim Rapport 2019 forteller at offshorekrisen er i ferd med å slippe taket, men at særlig offshorederiene fortsatt kjenner på store utfordringer.

Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland har siden 2001 årlig presentert en rapport hvor målet er å gi et oppdatert og godt bilde av omfanget av maritim næringsvirksomhet i regionen. Årets rapport er rykende fersk og bygger på en kartleggingsundersøkelse blant maritime og offshorerelaterte bedrifter på Haugalandet og i Sunnhordland hvor svarene er hentet inn fra den 12. november til den 5. desember 2018.

Samlet omsetning i klyngen var i 2018 44,01 milliarder kroner. Ved utgangen av året sysselsatte næringen 16.937 arbeidstakere.

Ved utgangen av 2017 meldte 37 % av bedriftene at de trodde omsetningen fremover kom til å bli god. Det var en betydelig høyere andel enn året før. Ved utgangen av 2018 melder hele 46,3 % at omsetningen i 2019 kommer til å bli god. Vi må tilbake til 2014, altså året før offshorekrisen rammet for fullt, for å finne tilsvarende optimisme, men er likevel et stykke bak 2012 da 62 % av bedriftene trodde på en god omsetning for det kommende året.

Maritim Rapport 2019 teller 48 sider. Du kan lese utdypende om den maritime næringen på Haugalandet og i Sunnhordland her.

 

Tekst: PYX