Alle eierkommunene i Haugaland Vekst har enstemmig vedtatt å arbeide med følgende satsingsområder for å øke attraktiviteten av Haugesundregionen. På tampen av 2017 ble også en konkret tiltaksplan vedtatt. 

Les hvilke saker vi skal jobbe med i 2018 her!