E134: Nøkkelprosjektet som må vedtas

Forskerens NTP-oppfordring til regjeringen og samarbeidspartiene:  Denne E134-investeringen vil styre framtidens infrastuktur.

 Blant de mange delprosjektene som utgjør helheten E134, ser IRIS-forsker Stian Brosvik Bayer på tunnel Røldal-Vågsli som «nøkkelprosjektet som må vedtas».

IRIS_logo_mindre_None

SBB

Stian Brosvik Bayer, IRIS

Seniorforsker ved International Research Institute of Stavanger (IRIS), Stian Brosvik Bayer, mener at denne revisjonen av Nasjonal transportplan (NTP) utgjør en mulighet for regjeringen og samarbeidspartiene til å påvirke utviklingen av framtidens veinett i lang tid.

– Dersom dagens regjering ønsker å styre utviklingen av framtidens samferdselsinfrastruktur, er det avgjørende at lang tunnel Røldal-Vågsli vedtas i første periode av NTP. E134 vil da bli så attraktivt som øst-vest-korridor at viljen til videre investeringer i E134 vil bli uomstridt blant fremtidens beslutningstakere, sier Brosvik Bayer.

Han fremhever også tunnelen som det aller mest nyttige delprosjektet, selv om de andre delprosjektene skulle bli utsatt.

– Denne tunnelen sikrer 100% vintersikker vei mellom Østlandet og Vestlandet. Særlig matvareindustrien (kjøtt og oppdrett) er avhengig av en vintersikker vei, da de opererer med korte ledetider, sier Brosvik Bayer.

E134 og E39 gjør utvilsomt Haugalandet til et logistikkmessig knutepunkt, men Brosvik Bayer har også sett på konsekvensene en utbedret E134 sammen med ferjefri E39 vil ha for næringslivet sør for Boknafjorden. Her er konklusjonen litt mindre bombastisk grunnet flere ukjente faktorer, men det ligger utvilsomt spennende muligheter i dette landskapet.

– Grunnen til at synergieffektene som skapes sør for Boknafjorden når Rogfast og E134 blir realisert er underkommunisert, er at det er vanskelig å si noe sikkert om dette. Dette avhenger av hvorvidt kostnadene Stavanger-Haukeli-Oslo blir vesentlig lavere for logistikknæringen enn Stavanger-Kristiansand-Oslo, og hvordan aktørene tilpasser seg, blant annet med tanke på muligheter for rundturer. Det som er sikkert er at Rogfast og E134 øker handlingsrommet for logistikknæringen, og gjennom dette bidrar til mer effektiv utnyttelse av transportenhetene, sier forskeren.

 

Transportøkonomen, som står bak flere rapporter om veinettet i regionen, trekker også frem følgende funn som viktige når E134s framtid snart skal avgjøres.

*   Traseen over Rauland er det E134-prosjektet som øker trafikkantnytten mest, da dette innebærer størst reisetidsbesparelser. Nettonytten er av Statens Vegvesen beregnet til hele 12. mrd.

*   Arm til Bergen vil øke nettonytten av investeringer på E134 ytterligere med 14 mrd kr. Da vil E134 betjene 90 % av all godstrafikk øst-vest til og fra Vestlandet på strekningen Sunnfjord-Arsvågen.

*   I sum framstår E134 og arm til Bergen som et i særstilling lønnsomt samferdselsprosjekt.