Det har vært knyttet mye usikkerhet til den videre driften av Haugesund Lufthavn, Karmøy. Hva skal flyplassen være? Hvilke rutetilbud skal vi ha, spesielt på utenlandsdestinasjoner? Trenger vi flyplass i Haugesundregionen etter sluttføring av Rogfast? Spørsmålene har vært mange og det har tidvis vært krevende prosesser for alle involverte. På forsommeren fikk regionen klargjort at den framtidige driftsmodellen vil være en såkalt tjenestekonsesjonsmodell, med en privat aktør som drifter, men med Avinor som statlig eier.

Jeg tror alle kan skrive under på hvor viktig flyplassen er for regionen vår. Det er staten ved Avinor som eier de offentlige lufthavnene i Norge, og målet vårt om å legge til rette for videreutvikling av Haugesund Lufthavn, Karmøy som Vestlandets lavprisflyplass har ikke latt seg løse innenfor Avinorsystemet slik det står i dag. Derfor er vi glade for at vi nå har fått en endelig avklaring på en prosess som har vart i mange år og som er svært viktig for regionens videre utvikling, sier Tormod Karlsen i Haugaland Vekst.

Avinor har lyst ut såkalt tjenestekonsesjon for drift av Haugesund lufthavn og målet er anbudsinngåelse fra mai 2018.