Kommunene i Haugesundregionen, i likhet med resten av landet, står overfor store utfordringer i eldreomsorgen og tilknyttede tjenestetilbud. Utfordringene handler om organisatoriske ledelse-, teknologiske-, juridiske-, og etiske problemstillinger.

Velferdsteknologi var også tema da Haugaland Vekst i desember 2017 inviterte til workshop om brannsikkerhet. Hele 60 offentlige og private meldte sin interesse. Les saken her! 

Velferdsteknologi handler om muligheten for å bo lengst mulig hjemme med god livskvalitet. Slik vil vi skape trygghet både for brukeren og for de pårørende. Målet er også at ved utrulling av ulik velferdsteknologi vil tjenester bli mer kostnadseffektive og kommunene vil få frigjort tid og ressurser til å utvikle et ytterligere forbedret tilbud.

Haugaland Vekst har ansatt Sturle Monstad som prosjektleder i et treårig engasjement, for å drive prosjektet fram i nært samarbeid med eierkommunene, Helse Fonna og Høgskulen på Vestlandet (HVL). Regionen er også tatt opp i det Nasjonale Program for Velferdsteknologi i regi av Direktoratet for ehelse, Helsedirektoratet og KS.

Les mer om prosjektet på http://www.haugalandvekst.no/velferdsteknologi/