Equinor selger verdens første flytende vindmølle til Unitech

Equinor selger verdens første flytende vindmølle, Hywind Demo, til Unitech, som har store ambisjoner om satsing på vindkraft til havs.

Hywind Demo ble plassert i havet vest av Karmøy i 2009, og byggingen kostet nær 400 millioner kroner, hvorav 59 millioner var bidrag fra Enova.

Vindmøllas konstruksjon veier totalt 5.300 tonn, og turbinen har en kapasitet på 2,3 megawatt som årlig kan forsyne 400 husstander med strøm. Med på kjøpet får Unitech blant annet muligheten til å teste ut nye høyspentkabler.

– Dessuten vil kabelen som nå ligger mellom Hywind-mølla og landfallet på Sandve i Karmøy, ha kapasitet til økt strømproduksjon. Dermed vil vi invitere flere aktører som kan teste ut andre typer flytende havvindmøller og annen teknologi. Vi ønsker å tilrettelegge dette området til beste for flere aktører som vil utvikle teknologi innen fornybar energiproduksjon til havs, sier gründer og eier av Unitech, Bernt Hellesø i en pressemelding.

Haugaland Vekst følger utviklingen av havvind med stor interesse.

Administrerende dirketør i Haugaland Vekst K. Tormod Karlsen

– Dette er veldig positivt, og det er godt å se at lokale bedrifter i regionen tar denne type grep, og benytter seg av eksisterende infrastruktur. Det ligger enorme muligheter for regionen vår i satsing på havvind, ikke minst med tanke på Utsira Nord. Det Unitech gjør nå er helt i tråd vår regionale ambisjon for å møte mulighetene som ligger i havrommet, og den strategiprosessen vi nå skal i gang med på dette området, sier administrerende direktør i Haugaland Vekst, K. Tormod Karlsen.

Simon Næsse i MET-senteret var blant flere som snakket engasjert om havvind under Agendakonferansen til Haugaland Vekst før jul.

– Ingen har bedre forutsetninger enn oss til å få dette til. Vi leder an, og kan bli best i verden. Men vi trenger et hjemmemarked, og det krever at politikerne ser den muligheten som ligger der, tar tak i den og sørger for at den blir forvaltet riktig, sa Næsse til 140 politikere og næringslivsledere.

Equinor har med sin Hywind-teknologi vist at Norge kan utvikle og produsere vindmøller med fagarbeidere og ingeniører i Norge.

Agendakonferansen 2018, Simon Næsse (Fotograf: Grethe Nygaard)

Behovet for stabile vindressurser presser vindmølle-installasjonene lengre ut påhavet. Dette betyr dypere farvann og behov for flytende havvind. Godt over 2 milliarder av verdens befolkning bor i kystnære strøk hvor flytende vindmøller vil måtte være en del av energipakken.

– Utsira-Nord er pekt ut som et raskt realiserbart område med høy produksjon og moderat konfliktnivå. Dette vil være med på å skape et hjemmemarked midt i en etablert næringsklynge og med nærhet til Norges eneste fullskala testsenter. Kompetansen i vår oljebransje vil kunne overføres til havvind. Ingeniører og fagarbeidere i oljen kan plassere den ene foten inn i den fornybare industrien. Hvis satsingen Utsira Nord blir etablert og man tar ut potensiale med 1000 MW, så kan det bety hele 80 000 nye arbeidsplasser på vestlandet over en 25-års periode, sa Næsse, og siktet da til hele næringskjeden.

 

Tekst: PYX