Bedre utnyttelse av sjøareal er en forutsetning for en bæreraftig utvikling. Aqua Knowledge på Frakkagjerd er langt fremme i satsingen på fiskeoppdrett til havs.

Tradisjonelt fiskeoppdrett langs norskekysten er i stor grad fullutnyttet, og det er vanskelig å få nye tillatelser. Men verden har behov for mer mat, og myndighetene har satt et mål om å femdoble produksjonen av fisk innen 2030, og skal havbruksnæringen vokse videre, trengs nye løsninger for å utnytte havet bedre.

Aqua Knowledge på Frakkegjerd arbeider med å utvikle tekniske løsninger for oppdrettsanlegg lenger til havs.

– Ved å drive oppdrett til havs, får man utnyttet havet enda bedre. Ved å utnytte nye lokasjoner, blir det mulig å produsere langt større mengder fisk, forklarer daglig leder Yngve Askeland.

Aqua Knowledge er blant annet delaktig i utviklingen av verdens første oppdrettsanlegg til havs, Ocean Farm 1, som nå har vært i drift på Frohavet i ett år. Anlegget er en fullskala pilot som tester hvordan havbruk kan vokse på en bærekraftig måte. Ocean Farm 1 er utviklet ved hjelp av verdensledende norsk ekspertise innen fiskeoppdrett og offshore.

– Vær og vind er hovedutfordringene når man skal drive oppdrett til havs, men Aqua Knowledge ligger langt fremme teknologisk, og arbeider med utvikling av nye og driftssikre løsninger, sier Askeland.

Under Nyskapingsuka vil Yngve Askeland fortelle mer om satsingen på det som forhåpentligvis første steg mot en helt ny æra innen havbruk. «Offshore oppdrett – en ny æra innen havbruk?»arrangeres i LØÅ på Frakkagjerd torsdag 1. november 08:30 – 10:00.

Hele programmet under Nyskapingsuka er tilgjengelig her: https://nyskapingsuka.no/program